Možnosti prezentace

Prezentace

Máte zájem prezentovat svoji firmu ve spolupráci s námi?

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH FOREM PREZENTACE PRO ROK 2013

seznam konaných akcí a možných nabídek prezentace

Nabídka pro partnery z roku 2012 ke stažení ZDE

 • Inzerce v Transport magazínu

Forma prezentace:
Pro velké partnery:
Nabídka celoroční inzerce za zvýhodněnou cenu (30 % sleva) + PR články + x čísel zdarma. Standardní nabídka 12 inzerátů A4, 4 PR články, 2 výtisky.

 • Inzerce v katalogu zboží

Forma prezentace:
Inzerce v nabídkovém katalogu zboží ČESMAD BOHEMIA,
1 strana A5.

 • Inzerce v publikacích vydávaných Sdružením

Forma prezentace:
Brožura školení - prosinec 2013
Zákazy jízd - únor/březen 2013

 • Shromáždění zástupců regionů (SZR)

Forma prezentace:
Shromáždění zástupců regionů, cca 120 delegátů (majitelů dopravních firem), prezentace loga v hale a při jednání, prezentace letáky umístěnými v materiálech pro delegáty.

 • Slavnostní večer podnikatelů v silniční dopravě

Forma prezentace:
Slavnostní setkání podnikatelů v silniční dopravě (350-400 hostů), prezentace formou umístění loga na pozvánkách, (x) volných V.I.P. vstupenek, umístění loga v prostorách konání akce.

 • Regionální shromáždění dopravců

Forma prezentace:
Pracovní setkání zástupců dopravních firem na všech 7 regionech (březen), prezentace formou umístění informačního stánku před prostory jednání, možnost umístění loga v prostorách jednání, distribuce propagačních materiálů. Možnost vystavení dopravní techniky před místem konání. Záleží na individuální domluvě.

 • Možnost spolupořadatelství kulturních akcí

Forma prezentace
Divadelní představení v Brně či Praze za účasti 100 - 200 hostů z řad dopravců a partnerů Sdružení

 • Možnost partnerství na Golfovém turnaji osobností silniční dopravy

Forma prezentace
Možnost prezentace v rámci PRO DOPPRAVCE GOLF TOUR.

 • Fotbalový turnaj ČESMADu BOHEMIA

Forma prezentace:
Fotbalový turnaj v malé kopané, cca 40 mužstev dopravních firem. Prezentace formou stánku v prostorách turnaje, možnost distribuce propagačních materiálů, dárkových předmětů atd., uvedení partnera jako sponzora turnaje, možnost přihlásit jedno fotbalové mužstvo dle pravidel soutěže. V případě konání červen, nebo září 2013.

 • Zahraniční semináře pro dopravce

Forma prezentace:
Poznávací seminář pro dopravce, cca. 40 osob, možnost přizvání partnera na seminář, uvedení loga partnera na materiálech, 1 zástupce partnera účast zdarma, možnost prezentace před účastníky semináře, distribuce vlastních propagačních materiálů.

 • Školení pořádané Školicím střediskem

Forma prezentace:
Školení managementu - distribuce propagačních materiálů partnera v materiálech pro účastníky školení. U vhodného partnera možnost přizvání k prezentaci produktu (musí mít vztah k diskutované problematice). Prezentace po skončení výuky v odpoledních/večerních hodinách.

 • Prezentace propagačních materiálů na RP

Forma prezentace:
Rozmístění propagačních materiálů v prostorách regionálního pracoviště. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové

 • Prezentace na internetových stranách Sdružení

Forma prezentace:
Umístění reklamních bannerů na stránkách Sdružení a umístění linku na partnera v sekci Partneři ČESMADu BOHEMIA.

 • Školení pro zaměstnance i zákazníky

Legislativní novinky

Forma prezentace
Dle dohody zajistí naši lektoři (buď v sídle partnera nebo v prostoru zajištěném Sdružením) školení týkající se aktuálních legislativních novinek, případně jiné problematiky z oboru silniční dopravy dle požadavků partnera.
Nabídka balíčků výbavy k nově předávaným vozidlům

Forma prezentace
Jako významný odběratel zboží a doplňků pro silniční dopravu jsme schopni za výhodných podmínek dodávat pro nová vozidla partnera balíčky výbavy odpovídající zákonným požadavkům.


cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se