Projekty Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Logo ESF

ČESMAD BOHEMIA v roce 2009 zpracoval 4 žádosti na dotaci grantových projektů v rámci operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Praha-Adaptabilita.

  • Projekty jsou zaměřené na zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců dopravních firem a vlastních zaměstnanců sdružení prostřednictvím profesního vzdělávání.
  • Dva projekty byly zpracovány ve spolupráci s Institutem silniční dopravy Česmad Bohemia. Byly orientované na komplexní profesní přípravu nových řidičů z řad zájemců, kteří dosud v dopravě nepracují.
  • Od dubna 2009 Sdružení rovněž poskytuje poradenství a servis ke zpracování žádostí a realizaci vzdělávání v dopravních firmách v rámci projektu „Vzdělávejte se!", který byl vyhlášen MPSV ČR jako opatření podporující udržení zaměstnanosti v podnicích postižených ekonomickou krizí. Vzdělávací aktivity včetně mzdových náhrad jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu.
  • Na základě předložené nabídky Sdružení obdrželo zakázku od Úřadu práce v Ústí nad Labem na zabezpečení kurzů ADR financovaných z ESF.

Rok 2010 byl zahájen přípravou projektů zaměřených na realizaci komplexních programů profesního vzdělávání v dopravních firmách ve spolupráci s krajskými nebo okresními hospodářskými komorami ve všech regionech působnosti ČESMAD BOHEMIA.

Dotace a projekty pro dopravní firmy

Kontatní osoba pro projektová řízení: Mgr. Eva Šindelářová, tel.: 241 040 166

  • Vzděláváním k rozvoji dopravních firem

    Projekt je realizovaný v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaný z veřejných zdrojů Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR ve výši 11 113 062 Kč. Délka realizace je 3 roky, od 1.12. 2010 do 30. 11.2013. reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00089

  • Projekt „KHK doprava“

    V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla zahájena realizace projektu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů služeb v oblasti dopravy zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a adaptability". Reg. č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00094

Mohlo by Vás zajímat

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se