Projekty Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropská unie logo

ČESMAD BOHEMIA v období 1. 4. 2017 – 30. 9. 2021 realizuje projekt z Operačního programu Zaměstnanost, s názvem „Silniční doprava plus“(reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005876).

Projekt nabízí možnost dotace na profesní vzdělávání zaměstnanců členů sdružení. Kurzy a školení jsou určené pro zaměstnance v neřidičských profesích. Zapojené firmy mohou vybírat z následujících skupin vzdělávání:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání

Vzdělávání bude probíhat formou otevřených kurzů, tj. kurzů volně nabízených na trhu dodavateli vzešlými z výběrového řízení. Do jednoho kurzu může být vysláno max. 12 osob podpořených z projektu (bez ohledu na celkovou vyšší kapacitu kurzu).

Školení a kurzy se zapojenými členskými firmami dobíhají náhradou za období lock downu. Projekt je pro nové účastníky již uzavřen.

Kontatní osoba pro projektová řízení: Mgr. Eva Šindelářová, tel.:  731 131 363

Poslední aktualizace: 4. 6. 2021

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se