IRU Award for Top Road Managers

Ocenění pro manažery ve společnostech, zabývajících se silniční dopravou

IRU Award for Top Road Transport Managers je uděleno pouze vrcholových manažerům ve společnostech, zabývajících se silniční dopravou, a to národní nebo mezinárodní, zboží nebo cestujících.


Ocenění může získat manažer, který dělá čest své profesi prostřednictvím svých profesních zkušeností a manažerských úspěchů, který je výjimečně aktivní v průmyslu silniční dopravy. Mezi mimořádné úspěchy se řadí zavedení souboru opatření v oblasti morálních kvalit a pracovních standardů a rovněž inovativní řešení, směřující ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silniční dopravy. Kandidát musí prokázat loajalitu nejen ke svým kolegům, ale i ke členskému sdružení IRU a rovněž mimořádnou úroveň znalostí, získaných prostřednictvím příslušného profesního školení svého i zaměstnaneckého.

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se