O Sdružení

Budova Cesmadu

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. je největším Sdružením dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě.

V současné době sdružuje téměř 2 200 podnikatelských subjektů s téměř 25 000 vozidly. Sdružení má díky své síle a dlouholetým zkušenostem nezastupitelné místo při tvorbě a úpravě legislativy týkající se silniční dopravy a mezivládních dohod a smluv v této oblasti.

Dceřinou společností Sdružení je personálně poradenská společnost s úzkou specializací na oblast dopravy - Institut silniční dopravy (ISD)

ČESMAD BOHEMIA je společníkem ve společnosti BOHEMIAKOMBI, jejímž cílem a hlavním posláním je převádění toků zboží ze silnice na železnici formou linek kombinované dopravy (KD) silnice - železnice.

Vize a mise Sdružení vycházejí ze Stanov

Naše vize

Chceme být silným partnerem státní správy nejen doma, ale i v zahraničí, který je schopen efektivně hájit a prosazovat zájmy svých členů. Pro ulehčení podnikání našich členů se chceme stát největším a nejkomplexnějším poskytovatelem informací a služeb pro silniční dopravce, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Chceme dosáhnout zlepšení image silniční dopravy formou profesního vzdělávání svých členů a zvýšením prevence bezpečnosti silničního provozu. I nadále chceme být seriózním partnerem všem subjektům s kvalitním a stále se vzdělávajícím personálem.

Mise

Cílem a posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní nákladní i autobusovou dopravu.

 

 • Orgány Sdružení

  Orgány Sdružení jsou: shromáždění zástupců regionů, revizní komise, předsednictvo, odborné sekce, regionální shromáždění, regonální komise. Funkční období volených orgánů Sdružení jsou 3 roky.

 • Naše členská základna

  Aktuální stav členů Sdružení k uvedenému datu.

 • Mezinárodní spolupráce

  ČESMAD BOHEMIA spolupracuje s partnerskými organizacemi v zahraničí.

 • Naši partneři

  Při plnění svých cílů spolupracujeme s dalšími firmami, které nám v našem snažení velmi pomáhají.

 • Pomáháme

  S naší podporou vznikla v prosinci 2003 nadace Truck HELP. Jejímž cílem je pomoci dětem profesionálních řidičů, kteří přišli o život při výkonu svého povolání.

 • Jsme Zelená firma

  Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

 • Výročí 50 let ČESMAD BOHEMIA

  50 let od vzniku Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců ČESMAD

 • Naše projekty

  Sdružení ČESMAD BOHEMIA se aktivně podílí na projektech souvisejících se silniční dopravou, zejména v oblasti edukace a zvýšení bezpečnosti.

Související obrázky

Myto02 Myto31 Plana31

Související soubory

Mohlo by Vás zajímat

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se