Mezinárodní spolupráce

Členství

ČESMAD BOHEMIA spolupracuje s partnerskými organizacemi v zahraničí.

ČESMAD BOHEMIA je členem

Logo IRU

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) byla založena v Ženevě 23. 3. 1948. Jejím základním posláním je podpora rozvoje silniční dopravy v zájmu silničních dopravců a ekonomiky jako celku. V současnosti má přes 150 členů ze 72 států.

Složení IRU:
  • Rada osobní dopravy včetně taxi
  • Rady nákladní dopravy, a to i včetně dopravy na vlastní účet

IRU zastupuje zájmy silničních dopravců ve vztahu k většině mezinárodních orgánů a přispívá ke spolupráci s vládními i nevládními institucemi. Aktivně se podílí na jednáních s EU, v rámci EHK OSN, CEMTu, WTO a mnoha dalších.

  • V rámci IRU byla založena síť právní pomoci, ve které spolupracují s členskými sdruženími právníci z více jak 30 států na různých problémech, ovlivňujících oblast silniční dopravy.
  • V oblasti osobní dopravy vypracovala IRU jednotný mezinárodní klasifikační systém pro turistické autobusy, ve spolupráci s federací cestovních kanceláří vypracovala standardní kontrakty a standardní pravidla pro ubytování. V oblasti nákladní dopravy v zájmu zjednodušení navrhla IRU CMR kontrolní list, který obsahuje nejčastější standardní výhrady a to v 10 jazycích. IRU dále pracuje na zajištění možnosti standardní elektronické výměny dat a byla vypracována vzorová dohoda, která dopravcům a jejich partnerům umožní elektronickou komunikaci.
  • Bruselská kancelář IRU zajišťuje informovanost a lobbing ve vazbě na Evropskou unii, umožňuje se podílet na přípravě všech nařízení a směrnic, které mohou mít vliv na podnikání v silniční dopravě.
  • Pro každodenní praxi IRU shromažďuje informace, které se týkají silniční dopravy, a pravidelně je souhrnně předává svým členským sdružením. Dopravci jsou tak stále informováni o dění na silnicích po celé Evropě.
  • Od roku 2009 se IRU intenzívněji zaměřila kromě dalšího na zvýšení viditelnosti se zdůrazněním předností autobusové dopravy projektem Smart Move.bus and coach

 

 

EuroTra

 

Evropské asociace školících center v dopravě - EuroTra

  • Založena v roce 1990 s cílem rozvoje spojení mezi evropskými organizacemi, zabývajícími se školením v oblasti dopravy, včetně vzájemné výměny školících programů, vzdělávací podpory a praktických školení.
  • V poslední době EuroTra spolupracuje na řadě projektů ve spolupráci s Agenturou EK Leonardo. Aktivity, spojené s projekty, vedou k celé řadě zajímavých výsledků (např. projekt Safe EU Driver). Výsledky dosavadního výzkumu vytvořily základ příručky, která se podrobně zabývá skutečnostmi, která mají být obsaženy v pravidelných školeních podle nařízení 59/ 2003.
  • Asociace vypracovala celou řadu statistik, které obsahují cenné údaje o školících nástrojích, publikovaných teoriích a potřebách školení v průmyslu silniční dopravy.

 

Mohlo by Vás zajímat

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se