Jak se stát členem

Kamion pred cesmadem

Řádným členem Sdružení se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v České republice, která je oprávněna provozovat silniční motorovou dopravu, je majitelem nebo držitelem a provozovatelem alespoň jednoho silničního motorového vozidla o užitečné hmostnosti vyšší než 900 kg. Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna podnikat nebo vyvíjet jinou činnost v oboru souvisejícím s cílem a posláním Sdružení.

 • O členství

  Co musím udělat, abych byl přijat za člena ČESMAD BOHEMIA

 • Výhody členství

  Sdružení má pro své členy připravenu řadu výhod. Kromě výhod, vyplývajících přímo ze stanov - účastnit se regionálního shromáždění s právem hlasovat, volit a být volen do orgánů Sdružení, předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení - je zde celá řada výhod, spojených s podnikáním v oblasti silniční dopravy.

 • Členské poplatky

  Roční členský poplatek od 1. 1. 2020 dle počtu zaevidovaných vozidel

 • Žádost o členství

  Žádost o členství můžete vyplnit online nebo zaslat e-mailem na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se