Žádost o členství

Žádost o členství můžete vyplnit online nebo zaslat e-mailem na příslušné regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA

Žádost o členství k vyplnění online ZDE

Žádost o členství k vytištění (pdf) ZDE

Žádost o členství s možností vyplnění na PC (pdf)* ZDE
*(doporučujeme po vyplnění žádost uložit ve svém PC a poté vložit do e-mailu jako přílohu)

K žádosti prosím přiložte:

  • koncesní listinu nebo jde-li o provozovatele silniční dopravy pro vlastní potřebu jiné podnikatelské oprávnění,
  • výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, žádost doloží doklady, z kterých lze zjistit údaje o jejím předmětu činnosti, popř. poslání a cílech, způsobu hospodaření, jejích orgánech a osobách, které jsou oprávněny za tuto právnickou osobu jednat,
  • platnou finanční způsobilost s údajem o počtu provozovaných vozidel

Regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA

Praha

Brno

Ostrava

Hradec Králové

Ústí nad Labem

České Budějovice

Plzeň

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se