Výhody členství

Výhody

Sdružení má pro své členy připravenu řadu výhod. Kromě výhod, vyplývajících přímo ze stanov - účastnit se regionálního shromáždění s právem hlasovat, volit a být volen do orgánů Sdružení, předkládat návrhy a podněty k činnosti Sdružení - je zde celá řada výhod, spojených s podnikáním v oblasti silniční dopravy.

Výhody člena Sdružení ČESMAD BOHEMIA

 

 • možnost získat cennou komoditu - zpracované informace - z oblasti silniční dopravy bezplatně a včas , a to jednak na našich webových stránkách (jak se orientovat na našich webových stránkách) a také v podobě konzultací s odbornými pracovníky.
  • Jedná se například o tematické okruhy zákazy jízd, poplatky, limitní rozměry a hmotnosti a podobně. Velmi žádané jsou také informace o smluvních vztazích a přepravních dokladech, řidičských s profesních průkazech.
  • Naši specialisté rovněž sledují vývoj v legislativě a s aktuálně řešenou problematikou seznamují i členy našeho Sdružení. Informace jsou někdy obtížně dohledatelné, někdy jsou zpoplatněné, a přestože často nelze ihned vyčíslit jejich hodnotu, většinou si uvědomujeme, že je obrovská. Jsou velmi cenné a pro podnikání mají zcela zásadní význam.
 • bezplatný odběr odborného měsíčníku Transport magazín
 • direct mailové služby (monitoring o silniční dopravě, Zprávy od jezevčíka, SMS servis)
 • výhodně členské ceny při zajišťování víz do Ruska, Běloruska a Turecka
 • pestrá nabídka školení a seminářů za výhodné členské ceny
 • poradenství v oblasti silniční dopravy
 • atraktivní členské ceny (více zde)
 • možnost nominovat své řidiče na každoročně udělované čestné ocenění IRU DIPLOMA OF HONOUR
 • možnost nominovat kvalitní vrcholové manažery v oblasti silniční dopravy na ocenění IRU TOP ROAD TRANSPORT MANAGER
 • výhodnou spolupráci s partnerskými organizacemi:

 

Poradenská služba v oblasti DPH


Pro naše členy máme připravenu poradenskou službu v oblasti DPH, kterou zajišťuje renomovaný specialista na problematiku DPH, v soualdu s českou národní legislativou. V rámci této bezplatné služby jsou poskytovány rady a informace, týkající se DPH pouze v České republice.
Poradenství probíhá formou e-mailové komunikace. Standardní doba pro vyřízení dotazu je do druhého dne.

Podrobné informace jsou k dispozici pouze členům Sdružení ČESMAD BOHEMIA na tomto odkazu.

 

CONTEXT - překladatelská agentura

Při objednání překladu je nutné uvést evidenční číslo firmy, které v překladatelské kanceláři ověří a na základě členství ve Sdružení bude klientovi vypočtena zvýhodněná sazba za překlad.
Context Praha
Ovenecká 4
170 00 Praha 7

tel: + 420 - 233 370 067
fax/tel: +420 233 370 007
info@context.cz

 


T - Mobile

ČESMAD BOHEMIA spolupracuje již řadu let s mobilním operátorem T-Mobile, s nímž má uzavřenu rámcovou smlouvu, která umožňuje členům Sdružení využívat velmi výhodné podmínky.

Máte zájem o další informace? Kontaktujte naše regionální pracoviště.

 

Související soubory

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se