Fakta a Mýty

Bryle

Vysvětlení základních pojmů - fakta a mýty

Přepravce a dopravce
Přepravce je objednavatel přepravy v nákladní dopravě, tedy ten, kdo si nechá za úplatu přepravovat věc či náklad dopravcem. Dopravcem je provozovatel dopravy osobní i nákladní, veřejné i smluvní neveřejné.

Mýtné a jeho úhrada
Náklady na úhradu mýtného nemohou dopravci vyprodukovat z vnitřních rezerv, neboť již několik posledních let se ceny za dopravu pohybují na hranici rentability. Mýtné tedy musí být plně promítnuto do cen za dopravu, což se dříve nebo později odrazí na všech komoditách pohybujících se po silnicích.

Česká republika jako tranzitní země
Žádné administrativní opatření nebo zpoplatnění mýtem neomezí v naší zemi tranzitní dopravu. Česká republika vzhledem ke své geografické poloze vždy byla, je a bude tranzitní zemí, jejíž význam ještě vzrostl po vstupu do sjednocené Evropy. Na druhou stranu tato doprava přináší miliardové prostředky platbou spotřebních daní za paliva a elektronického mýta.

Zimní pneumatiky a nákladní vozidla
Zimní pneumatiky s odlišnou směsí, které známe u osobních vozidel, se vyrábí pouze pro nákladní vozidla pohybující se v extrémních severských podmínkách, jinde se nepoužívají, neboť při cestě na jih Evropy by nezaručovaly bezpečnost a na nezasněžených silnicích by je čtyřicetitunové vozidlo rychle zničilo.

Reálná nehodovost kamionů
Ačkoli to podle zpravodajství tak nevypadá, kamiony si ve statistikách nehodovosti v porovnání s osobní dopravou vedou poměrně dobře.

Zákazy jízd a spotřebitelé
Celoroční rozšíření zákazu jízdy od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci (v Evropě unikátní) by nejen zkomplikovalo život dopravcům, ale především jejich zákazníkům. Obchod i značná část výroby pracuje sedm dnů v týdnu s minimálními sklady a tato změna by je do značné části ochromila. Vzhledem k naší poloze by to do jisté míry zasáhlo značnou část Evropy.

Omezovače rychlosti kamionů
Každý kamion má omezovač rychlosti, který by měl být nastaven na 85-87 km/hod. Pokud na dálnici kamion předjíždí větší rychlostí, má omezovač poškozený a měl by být sankcionován Policií České republiky.

Kamiony pouze v pravém pruhu
Opatřením, které zhoršuje bezpečnost silničního provozu, je zákaz předjíždění kamionů na víceproudých komunikacích. Celoplošný zákaz předjíždění kamionů způsobuje kilometrové kolony nákladních aut za pomalu jedoucími vozy. Kvůli zablokovanému pravému pruhu zbude na ostatní motoristy jen levý pruh.

Odpovědnost za přetížený kamion
Jednou z cest, jak eliminovat počet přetížených kamionů na českých silnicích, je uzákonění spoluzodpovědnosti objednatelů přepravy za celkovou hmotnost zboží. Dopravci i jejich zákazníci by byli v případě odhalení nadměrného nákladu při kontrolách postiženi stejnými sankcemi. Dopravní společnosti čelí každodennímu tlaku svých zákazníků přepravit co největší množství zboží s nejnižšími náklady i za cenu přetížení vozu.

Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce, která při jedné jízdě využije též železniční nebo vodní dopravu, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží. Výkony kombinované dopravy se v celé Evropě pohybují jen v řádu procent.

Ekologie a kamion
Nové emisní limity výfukových plynů automobilů EURO 4 a EURO 5 zahrnují všechny sledované škodliviny v emisích. Oproti dřívějšímu souboru limitů došlo ke zpřísnění a nové limity EURO 4 jsou posazeny přibližně na 50 % limitu EURO 3. Limity EURO 5 jsou v tomto ohledu ještě přísnější. Kamiony se tak pro krajinu stávají podobnou ekologickou zátěží, jako například osobní automobily. Přitom efektivita jejich provozu je výrazně vyšší.

Silniční doprava a železnice
Nákladní vozidla na rozdíl od železnice nejsou svázána jízdními řády a neměnnými cestami, jsou dostupná kdekoliv a kdykoliv, umožňují 100% pokrytí daných oblastí. Jsou schopna adaptovat se na výrobní rytmus, zvládají jakýkoliv dopravní úkol a spojují místa nejkratší cestou.

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se