Nabídka spolupráce pro partnery

ruce

Máte zájem prezentovat svoji firmu ve spolupráci s námi?

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH FOREM PREZENTACE

seznam konaných akcí a možných nabídek prezentace

Nabídka základních forem prezentace pro partnery

 

Kontakty pro objednávku akce nebo bližší informace:

Martin Felix, tel.: 241 040 131, E: martinf@cesmad.com

Carlos Sardá, tel.: 241 040 119, E: carlos@cesmad.com

 

 • Inzerce v Transport magazínu

Forma prezentace:
Pro velké partnery:
Nabídka celoroční inzerce za zvýhodněnou cenu (30 % sleva) + PR články + x čísel zdarma. Standardní nabídka 12 inzerátů A4, čtyři PR články, dva výtisky.

 • Inzerce v katalogu zboží

Forma prezentace:
Inzerce v nabídkovém katalogu zboží ČESMAD BOHEMIA,
jedna strana A5.

 • Inzerce v publikacích vydávaných Sdružením

Forma prezentace:
Brožura školení
Zákazy jízd

 • Shromáždění zástupců regionů (SZR)

Forma prezentace:
Shromáždění zástupců regionů, cca 120 delegátů (majitelů dopravních firem), prezentace loga v hale a při jednání, prezentace letáky umístěnými v materiálech pro delegáty.

 • Slavnostní večer podnikatelů v silniční dopravě

Forma prezentace:
Slavnostní setkání podnikatelů v silniční dopravě (350-400 hostů), prezentace formou umístění loga na pozvánkách, (x) volných V.I.P. vstupenek, umístění loga v prostorách konání akce.

 • Regionální shromáždění dopravců

Forma prezentace:
Pracovní setkání zástupců dopravních firem na všech sedmi regionech (březen), prezentace formou umístění informačního stánku před prostory jednání, možnost umístění loga v prostorách jednání, distribuce propagačních materiálů. Možnost vystavení dopravní techniky před místem konání. Záleží na individuální domluvě.

 • Možnost spolupořadatelství kulturních akcí

Forma prezentace
Divadelní představení v Brně či Praze za účasti 100-200 hostů z řad dopravců a partnerů Sdružení

 • Možnost partnerství na Golfovém turnaji osobností silniční dopravy

Forma prezentace
Možnost prezentace v rámci PRO DOPPRAVCE GOLF TOUR.

 • Fotbalový turnaj ČESMADu BOHEMIA

Forma prezentace:
Fotbalový turnaj v malé kopané, cca 40 mužstev dopravních firem. Prezentace formou stánku v prostorách turnaje, možnost distribuce propagačních materiálů, dárkových předmětů atd., uvedení partnera jako sponzora turnaje, možnost přihlásit jedno fotbalové mužstvo dle pravidel soutěže. V případě konání červen, nebo září.

 • Zahraniční semináře pro dopravce

Forma prezentace:
Poznávací seminář pro dopravce, cca. 40 osob, možnost přizvání partnera na seminář, uvedení loga partnera na materiálech, jeden zástupce partnera účast zdarma, možnost prezentace před účastníky semináře, distribuce vlastních propagačních materiálů.

 • Školení pořádané Školicím střediskem

Forma prezentace:
Školení managementu - distribuce propagačních materiálů partnera v materiálech pro účastníky školení. U vhodného partnera možnost přizvání k prezentaci produktu (musí mít vztah k diskutované problematice). Prezentace po skončení výuky v odpoledních/večerních hodinách.

 • Prezentace propagačních materiálů na RP

Forma prezentace:
Rozmístění propagačních materiálů v prostorách regionálního pracoviště. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové

 • Školení pro zaměstnance i zákazníky
 • Legislativní novinky

Forma prezentace
Dle dohody zajistí naši lektoři (buď v sídle partnera nebo v prostoru zajištěném Sdružením) školení týkající se aktuálních legislativních novinek, případně jiné problematiky z oboru silniční dopravy dle požadavků partnera.

 • Nabídka balíčků výbavy k nově prodávaným vozidlům

Forma prezentace
Jako významný odběratel zboží a doplňků pro silniční dopravu jsme schopni za výhodných podmínek dodávat pro nová vozidla partnera balíčky výbavy odpovídající zákonným požadavkům.


 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se