Inzerce v ČESMAD BOHEMIA

Máte zájem o zviditelnění svojí firmy? Nabízíme možnost umístění reklamního banneru na naše webové stránky, případně reklamu v našem měsíčníku.

REKLAMA NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SDRUŽENÍ

Nabízíme reklamní prostory na webových stránkách Sdružení. Přijímáme reklamní bannery ve velikosti 150x150px, do 150 kB, v klasických formátech jpg, gif, png, swf. V případě, že se jedná o jiný formát, než je uvedeno, je nutné na tuto skutečnost před objednávkou upozornit, abychom mohli prověřit technické možnosti!

Ceník bannerů (bez DPH)
Počet měsíců Základní cena
(v Kč)
Sleva ze základní ceny Sleva v Kč Cena za 1 měsíc Cena celkem v Kč
1 8000 0 0 8000 8000
2 16000 5% 800 7600 15200
3 24000 10% 2400 7200 21600
4 32000 15% 4800 6800 27200
5 40000 20% 8000 6400 32000
6 48000 25% 12000 6000 36000

Objednávky bannerů vyřizuje:

Jana Sláčalová - tel.: 241 040 114, E: janap@cesmad.com


Reklama v Transport Magazínu nebo objednávky bannerů v kombinaci s inzercí v TM


více o časopisu Transport Magazín

CENY INZERCE (bez DPH)
dvoustrana 85 000 Kč
1 strana 50 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč

OBÁLKA
2., 3. a 4. strana (A4) 55 000 Kč

INZERTNÍ PODKLADY
Inzeráty je nejvhodnější posílat elektronickou poštou ve formátu tiskového PDF (maximálně 5 MB) nebo předávat již zpracované osvitovou technikou (filmy), případně je možné dodat podklady pro inzerci na CD a to ve formátu: PDF, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw (text musí být v křivkách), PageMaker, QuarkXPress apod. Obrázky z internetových stránek nelze pro ofsetový tisk použít! Všechny obrázky je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300 dpi a velikosti minimálně 90x60 mm (255x170 bodů). Také je možné poslat fotografie, které se v redakci oskenují a na požádání vrátí poštou.
Loga je třeba posílat pokud možno v křivkách (CorelDraw nebo Illustrator). Text ve formátu RTF, DOC nebo TXT

Slevy

U opakované inzerce je poskytována sleva 20 % u každého opakovaného vydání. U celoroční inzerce je poskytována individuální sleva. Členové Sdružení mají nárok na slevu za uveřejnění vlastní inzerce ve výši 25 %. Při nestandardní velikosti předlohy je pro inzerci zvolen nejbližší větší formát.

Grafické vyhotovení inzerce

- velikosti A4 nebo 1/2 A4: 15 000 Kč.
- velikosti 1/4 A4: 8 000 Kč.

Při vícekrát opakované celostránkové inzerci nabízíme možnost umístit do časopisu také PR článek o velikosti maximálně A4.

Při kombinaci inzerce na internetových stránkách a v Transport Magazínu je na cenu banneru poskytnuta sleva 50%.

Objednávky inzerce v Transport Magazínu vyřizuje:

Carlos Sardá, tel.: 241 040 119, E: carlos@cesmad.com
Martin Felix, tel.: 241 040 131, E: martinf@cesmad.com

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se