Glosa - Žába v hrnci

3 2016

Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,


minulý měsíc jsem se zde pozastavoval mimo jiné nad tím, jak se mediálně zpracovává obyvatelstvo, aby s chutí kývalo na zvyšování represe. Například se dlouhodobě opakuje nesmysl, že třetina kamionů je přetížených, a následně se libovolně přidávají nuly k číslu, kolikrát destruktivnější je síla nákladního vozidla oproti osobnímu. Někdy jsou to tři tisíce, jindy třicet nebo i tři sta tisíc. Řády nehrají roli, ale fascinující magická trojka zůstává jako v klasických pohádkách. Po dostatečné masáži je pak hračka prosadit stomilionové investice do vah a rozjet byznys.

Totéž platí s všemožnými radary provozovanými pod rouškou zvyšování bezpečnosti. Možná mne v této souvislosti mohl někdo podezřívat, že zlehčuji riziko vysoké rychlosti, protože jsem ve svém založení silniční pirát a rád bych legalizoval své zvrhlé choutky po nebezpečí. Není tomu tak, již dávno spíš než na rychlost jezdím na krásu a při jízdě mi víc než o dosažený čas jde o umělecký dojem. Navíc teď jako na zavolanou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu tvrdá data, jak je to se vztahem vysoké rychlosti k nehodovosti: Pokud se stane dopravní nehoda se zraněním, nebo dokonce úmrtím účastníka, může za to v 46,5 % případů nepozornost řidiče. Na dalších místech statistiky příčin nehod jsou nepřizpůsobení rychlosti jízdy (9,5 %) a alkohol společně s drogami (7,3 %). Jsem tedy přesvědčen, že ani tisícovky dalších radarů a civilních oktávií pokles nehodovosti nepřinesou, když více než 90 % závažných nehod vzniká z jiné příčiny. A to už nemluvím o tom, že v drtivé většině případů neplatíme za překročení rychlosti přiměřené, ale za překročení maximální rychlosti dovolené, což jsou převážně rychlosti diametrálně odlišné.

Kde dále cítíte jako majitelé motorových vozidel největší prostor pro buzeraci ze strany státních orgánů? Jistě je to technický stav vozidla a jeho kontroly, ať již pravidelné, které jsou stále náročnější, dražší a lépe zdokumentované, nebo kontroly tak říkajíc akční v běžném provozu. Ruku v ruce se zpřísňováním dohledu nad technickým stavem vozidel jde zvyšování pravomocí policie v možnostech postihu. Nyní již opětovně může policista zabavit osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) přímo na silnici. Samozřejmě znovu zavést tuto pravomoc bylo nutné kvůli bezpečnosti. Vždyť technický stav dle stejného výzkumu CDV stojí za celým jedním procentem nehod.
Aby nedošlo k mýlce, opravdu si myslím, že přetížená nákladní vozidla na silnice nepatří a jsou nekalou konkurencí těm, kteří podnikají poctivě. Úplně stejné je to s plečkami, které navíc ohrožují své okolí, a dokonce mě může vzít čert, když vidím idiota, který se valí po vesnici osmdesátkou. Jde mi o to, jak se pod záminkou eliminace těchto patologických jevů na silnicích šikanují kvůli maličkostem naprosto slušní lidé a represivní složky stále zvyšují svou moc. Zadejte si do vyhledavače heslo „zadržení technického průkazu" a dozvíte se nejen, že dnes již tuto pravomoc policie má, ale také vyskočí 15 let staré články, že už ji konečně nemá. Stejně tak jsme na přelomu tisíciletí fandili zákazu měřit rychlost skrytě za bukem nebo neoznačeným úsekovým měřením, dnes se za souhlasného mručení veřejnosti nakupují civilní oktávie s radary po stovkách. Pozvolna se poměry utužují jako v ne tak dávno odzvoněné totalitě a my to sledujeme podobni pověstné žábě v hrnci s vodou na kamnech, která při pozvolném zahřívání nevyskočí a připitoměle čeká na svůj bod varu. A hrnce se s námi nehřejí jen na našich silnicích. Tu stojíme hodinku na jedněch hranicích, tu zase na jiných. Najednou se zjišťuje, že spací kabiny v kamionech jsou zlo a řidiči by měli spát v hotelech, potažmo zůstat doma ve svých postelích a nekonkurovat na cizích trzích. O MiLoGu a nově vynalezeném sociálním dumpingu nemluvě. Alespoň zde žáby hlasitě kvákají. Bohužel jen ty z východu, jsou na ztrátu volnosti poněkud citlivější.

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se