Možnost inzerce v Transport Magazínu

inzerce2

Formáty a ceník inzerce v měsíčníku ČESMAD BOHEMIA

CENY INZERCE (bez DPH)
dvoustrana 85 000 Kč
1 strana 50 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany 25 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč

OBÁLKA
2., 3. a 4. strana (A4) 55 000 Kč

Format

Rozměry na spad v mm včetně 5 mm na ořez, v závorce rozměry zrcadla
A4 - 220x307 (187x275)
1/2 A4 - 220x145 (185x135), 100x307 (90x275)
1/3 A4 - 220x100 (185x100), 70x307 (70x275)
1/4 A4 - 220x75 (185x60), 100x145 (90x135)

 

INZERTNÍ PODKLADY
Inzeráty je nejvhodnější posílat E-mailem ve formátu tiskového PDF včetně ořezových značek, případně je možné použít webovou službu www.uschovna.cz. Dodat podklady pro inzerci lze i na CD/DVD nebo USB flash.

Případné dílčí podklady lze dodat ve formátu: PDF, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, (text musí být v křivkách). Obrázky stažené z internetových stránek nelze pro tisk použít ať už pro nízkou kvalitu nebo pro možné problémy s porušováním autorských práv! Všechny obrázky je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300 dpi a velikosti minimálně 90x60 mm (255x170 bodů). Loga je třeba posílat pokud možno v křivkách (Illustrator). Text ve formátu RTF, DOC nebo TXT. Nevyžádané podklady nevracíme.

U druhého opakování inzerce je poskytována sleva 20 % u každého dalšího 30 %.

U půlroční či celoroční inzerce je poskytována výrazná individuální sleva.

Členové Sdružení mají nárok na slevu za uveřejnění vlastní inzerce ve výši 25 %.

Při nestandardní velikosti předlohy je pro inzerci zvolen nejbližší větší formát.

 

Dodá-li inzerent již hotový reklamní list, je cena za vložení listu:
40 000 Kč

Při vícekrát opakované celostránkové inzerci nabízíme navíc možnost umístit do časopisu také zdarma PR článek
o velikosti maximálně A4.

Uzávěrka pro dodání podkladů je vždy poslední den v měsíci předcházejícím vydání - např. pro červnové číslo je uzávěrka 31. května.


 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se