Revizní komise

Revizní komise je tvořena zástupci regionů. Každý region má jednoho zástupce.

Její poslání...

 

  • kontroluje dodržování a plnění usnesení Shromáždění, dodržování stanov a vnitřních předpisů Sdružení
  • kontroluje hospodaření a plnění rozpočtu Sdružení
  • vyjadřuje se k roční účetní závěrce Sdružení
  • překládá Shromáždění zprávu o své činnosti
  • projednává a řeší stížnosti žadatelů o členství nebo členů a je konečnou odvolací instancí v rámci Sdružení

Revizní komise Sdružení

pro volební období 2019 - 2022

Ing. Zdeněk Balada Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.
Radek Bartoš COBRA TRANSPORT s.r.o.
Jan Brázda IESA Logistics a.s.
Ing. Jan Heidrich H.A.S., s.r.o.
Bc. Ludomír Landa ČSAD MHD Kladno, a.s.
Ing. Jiří Málek KIMA Transport s.r.o.
Jiří Vlk Akela Transport spol. s r.o.

 


 

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se