Sekretariát Sdružení

Úkolem sekretariátu Sdružení je zajišťovat administrativně, technicky, organizačně a odborně činnost orgánů Sdružení.

  • Podílí se na poskytování komplexních služeb autodopravcům umožňující jejich podnikání v tomto oboru, hájí jejich zájmy ve vztahu ke státní správě i na mezinárodním poli. Spolupracuje s Mezinárodní unií silniční dopravy IRU i se svazy dopravců různých zemí po celé Evropě.
  • Na podkladě smluvních vztahů s IRU a Ministerstvem financí ČR - GŘC pomáhá vykonávat funkci záručního sdružení podle Celní úmluvy TIR.
  • Zajišťuje poradenství, školení, konzultace a další služby pro své členy i ostatní provozovatele silniční dopravy.
  • Zabezpečuje průpravu k získání, popř. doplnění nebo rozšíření odborné způsobilosti v silniční dopravě.
  • Vytváří systém informací pro provozovatele silniční dopravy i ostatní zájemce, a za tím účelem vydává časopisy, publikace, příručky, poskytuje údaje zpracovávané Sdružením, pořádá semináře apod.
  • Spravuje internetové stránky www.info.odoprave.cz, www.dopravci.cz, www.skoleni.prodopravce.cz, www.vseprodopravce.cz.
  • Poskytuje své služby prostřednictvím 7 regionálních pracovišť v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni.

Struktura org. svetla

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se