Tiskové zprávy 2023

TZ 2023

Evropská komise přitvrzuje pro náklaďáky i autobusy

15. února 2023
Martin Felix

Současně, co Evropský parlament potvrdil definitivní konec spalovacích motorů pro osobní automobily do roku 2035, se Evropská komise zaměřila na nákladní vozidla a autobusy. Dle jejího návrhu by všechny nově prodávané nákladní automobily nad 5 tun a dálkové autobusy měly od roku 2030 omezit emise CO₂ o 45 % proti stavu v roce 2019. O pět let později by to mělo být o 65 % a v roce 2040 by se měly emise CO₂ snížit o 90 %. U městských autobusů by měl být podíl zcela bezemisních vozidel již v roce 2030 stoprocentní.

Řada odborníků je přesvědčena, že plánovaný zákaz spalovacích motorů v osobních vozech individuální mobilitu zásadně prodraží a omezí, přičemž poškodí celý evropský dopravní průmysl. Svědčí o tom i hlasování Evropského parlamentu o osobních vozech, které zdaleka nebylo jednotné, když skončilo výsledkem 340 europoslanců pro, 279 proti a 21 se zdrželo. Návrh Evropské komise pro sektor profesionální dopravy je ještě daleko kontroverznější, protože dálková nákladní a autobusová doprava zatím nemá za spalovací motor v současné době k dispozici adekvátní náhradu. Návrh nepočítá s využíváním uhlíkově neutrálních paliv, jejichž bilance při výrobě a použití je z hlediska produkce emisí CO₂ nulová.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „Projednání návrhu v orgánech EU bude klíčové. Unie by neměla experimentovat se strategickým odvětvím, jako je silniční nákladní a autobusová doprava, které hrají zásadní roli v pohybu osob a zboží v Evropě. Ve hře by například měla zůstat uhlíkově neutrální paliva, která k dekarbonizaci přispívají stejně jako elektrický či vodíkový pohon. Pro tato paliva jsou vyvinuty vhodné motory i vybudována čerpací infrastruktura a pro dálkovou dopravu jsou podstatně vhodnější. Nechat v roce 2040 prostor pouhých 10 % pro různá speciální vozidla a zbylých 90 % nahradit výhradně jinou technologií, která není připravena pro nasazení na dlouhých trasách je nereálné a nezodpovědné. Co když jde v tomto segmentu dopravy o slepou uličku. Nejsme proti rozumné ekologizaci. Nespoléhal bych jen na „velká“ rozhodnutí a ambiciózní cíle, když jsou tu stále i menší, ale přínosná řešení. Teprve nyní se dokončují drahé plničky na zkapalněný plyn LNG. V přechodném období několika let by se proto měla ještě podporovat vozidla na LNG s patnáctiprocentní úsporou emisí CO₂, ať se tyto investice zhodnotí. Variantou je také bio LNG. Prosazujeme povolení provozu delších nákladních souprav, kde místo 3 kamionů mohou jet jen 2 a provoz to nekomplikuje, naopak se sníží kongesce. Výrobci stále uvádějí na trh vozidla s úspornějšími spalovacími motory. Systematický trénink řidičů k úsporné jízdě by také přinesl několikaprocentní pokles spotřeby a emisí. I toto je ekologie. Jen není tak mediálně vidět.“

 

 

Británie přitvrzuje proti nelegální migraci

8. února 2023
Martin Felix

S ilegálními migranty využívajícími k překročení hranic kamiony se Velká Británie potýká desetiletí. V roce 2015 se v přístavu Calais vyhrotila situace natolik, že francouzská vláda byla nucena zlikvidovat třítisícové uprchlické městečko migrantů, kteří ohrožovali bezpečnost okolních obyvatel a především řidičů kamionů, do jejichž vozidel se snažili násilím proniknout.

Ilegální migrace se Brexitem nevyřešila a britská vláda od 13. února 2023 dramaticky zpřísňuje sankce proti řidičům a dopravcům, v jejichž kamionech budou běženci objeveni. Změny zahrnují vyšší maximální tresty za nelegálně převážené osoby, ale nově je zavedena i sankce za nedostatečné zabezpečení vozidla proti vniknutí. Maximální výše pokuty je stanovena ve výši 6 000 £ pro odpovědnou osobu, například řidiče, který nezamkl kabinu nebo nechal stáhnuté okénko. Maximální kumulovaná pokuta (tj. maximální celková pokuta pro všechny odpovědné osoby) činí 12 000  £. Pětinásobně se zvyšují i pokuty za objevené nelegální migranty až na 10 000 £ za migranta pro řidiče a 20 000 £ pro všechny odpovědné osoby.

Proti ilegálním migrantům musí řidiči vozidlo zabezpečit při jeho prvním naložení. U vozidla s měkkými boky se tak děje naklápěcí šňůrou, která těsně prochází všemi očky a navíječi a jejím následným zaplombováním. Vozidla s tvrdými boky a chladírenská vozidla s pevnými stranami se zajišťují plombou, zámkem nebo jiným bezpečnostním zařízením. Po každém zastavení musí řidiči vozidlo zkontrolovat, aby se ujistili, že do nákladu nevstoupily žádné neoprávněné osoby. Před cestou a během ní kontrolují všechny plomby, zámky, naklápěcí šňůry nebo jiná bezpečnostní zařízení, zda nevykazují známky poškození nebo nedovolené manipulace. Kontrolují též boky a střechu vozidla a všechny vnější prostory. O těchto činnostech musí vést záznamy.

Bohužel ani všechna tato opatření vždycky nevedou k zabránění skrytému násilnému vniknutí migrantů do vozidla. Objeví-li potom britští celníci nebo policisté ilegály v kamionu, jeho řidič i majitel se kvůli drakonickým pokutám může dostat do existenčních problémů. Od 13. února se bohužel likvidační pokuty budou udělovat už i za pouhé nedostatečné zabezpečení kamionů, aniž by došlo k převozu migranta. Je jasné, že dopravcům zajišťujícím obchodní výměnu mezi pevninskou Evropou a Británii hrozí riziko vyšších nákladů, které se nepochybně promítnou i do dostupnosti a ceny jejich služeb.

 

 

 

Silniční dopravci hlásí výrazný úbytek zakázek

3. února 2023
Martin Felix

Dopravci každé čtvrtletí pro Barometr nákladní dopravy reportují, jak vidí objemy zakázek na přepravy pro příštích 6 měsíců. Nyní na konci ledna se jejich optimismus propadl na nejnižší úroveň za poslední rok. Pouze 32 % dopravců v mezinárodní kamionové dopravě vidí zakázky na půl roku dopředu optimisticky. To je méně než polovina ve srovnání s koncem ledna loňského roku, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu. Ve vnitrostátním provozu má pozitivní výhled dokonce jen 28 % dopravců.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu říká: „Naši členové hlásí velký propad zakázek. Pokles je u některých zákazníků v desítkách procent, a to téměř bez rozdílu v jednotlivých odvětvích. Klesají objemy přepravovaných surovin, dílů a polotovarů pro výrobu, spotřebního zboží i potravin. Automobilky oznamují odstávky výroby, a to znamená pokles přeprav v automotivu. Veliký pokles optimismu jsme zaznamenali už na konci října, ale teď je to ještě horší. A silniční doprava je jasný indikátor pro ekonomiku. Na straně zákazníků je vidět velká nejistota a už se do objednávek propisuje nižší poptávka. Možná vždy neklesají tak tržby, ale zvýšené ceny a vysoká inflace zakrývají nízké objemy přepravovaného zboží. Nečeká nás lehký půlrok.“

Poměrně dobře dopadly u silničních dopravců výsledky hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. 65 % dopravců v mezinárodní dopravě dosáhlo na zisk z dopravní činnosti. Horší už to bylo ve vnitrostátní dopravě, kde se to zdařilo jen 54 %. To jsou velmi podobné výsledky jako před rokem. Mnoho firem využívá i dalších zdrojů spojených s provozováním dopravy, jako je spediční činnost, opravárenství, logistika, prodej pohonných hmot a jiné aktivity. Odvětví by jen z čisté dopravy kvůli tvrdé konkurenci dlouhodobě fungovat nemohlo.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř dodává: „Nejvíce utrpělo hospodaření dopravních firem v loňském prvním čtvrtletí, kdy se do zisku dostalo jen  49 % firem v mezinárodním transportu a jen 35 % dopravců na vnitru. To byla daň za raketový nárůst cen nafty po útoku Rusů 24. února. Přepravy se jim na téměř polovinu čtvrtletí propadly do ztráty než zafungovaly palivové doložky nebo než dojednali zvýšení cen se zákazníky.“


Sdružení ČESMAD BOHEMIA publikuje na svých webových stránkách další vydání Barometru nákladní dopravy – čtvrtletní hodnocení situace v oboru silniční nákladní dopravy samotnými dopravními firmami. Výsledky jsou na www.odoprave.cz

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se