Tiskové zprávy 2020

ČR opět organizuje blokády na hranicích

13. května 2020
Martin Felix

Česká republika svými nepromyšlenými kroky opět organizuje hraniční blokády. Běžné čekací doby se v těchto dnech na hraničních přechodech pohybují okolo 2 – 3 hodin, v současné době je na hraničním přechodu Petrovice dokonce více než desetikilometrová fronta. Děje se tak již několikátý den za bohorovného přihlížení krizového štábu, přestože zde mezinárodním dopravcům vznikají milionové škody.

Zdá se, že vláda se neponaučila z povelikonočního období, kdy kvůli nepromyšleným administrativním procedurám na hranicích vznikly v kolonách dopravcům škody ve výši cca 600 milionů korun, z toho přes půlku zaplatily české firmy. V desetikilometrové koloně totiž stojí zhruba 500 kamionů, ztráta každého z nich při čekání je 2 000 Kč za hodinu. Jen v Petrovicích tedy nyní narůstají již tak těžce zkoušeným dopravcům ztráty rychlostí milion korun za hodinu. K těm je třeba ještě připočítat následné ztráty způsobené zpožděním, nestíháním časových oken pro nakládku a vykládku, rozhozením dopravních rytmů a koleček, narušením pracovních režimů řidičů, příp. pokutami ze strany zákazníků za pozdní dodání, narušením jejich výrobních postupů, apod …

Přestože EU již dávno doporučila pro nákladní dopravu zřizovat „Zelené pruhy“ umožňující co nejsnazší přechod hranic, ČR není schopna tomuto doporučení vyhovět. Rozvolňování karanténních opatření přineslo větší pohyb osob přes hraniční přechody, jejichž počet však zůstává nezměněn, personální zabezpečení je evidentně zcela nedostatečné a nařízenou administrativu naprosto nezvládá. ČESMAD BOHEMIA vyzývá vládu k neprodlenému zjednání nápravy, neboť v současnosti provozovaný hraniční režim jen prohlubuje ekonomické problémy našeho hospodářství.

Nutnost změny režimu na hranicích

15. dubna 2020
Martin Felix

Od úterního rána se na většině našich hraničních přechodů tvoří v důsledku nově zavedených opatření fronty kamionů v délkách několika kilometrů. Ty kromě dopravních komplikací znamenají pro řidiče mnoho hodin strávených v hygienicky nedůstojných podmínkách. Na dálnici D8 byla včera 20kilometrová fronta a dnes na mnoha přechodech jsou i nadále kolony v řádu několika hodin. A to je již standardní provoz.

V současné hektické situaci se v Evropě nárazově objevují komplikace na různých hranicích, které bývají rychle vyřešeny. Děje se tak v souladu s doporučením Evropské komise k tzv. Green Lanes reflektujícím nutnost bezproblémového přechodu hranic pro nákladní dopravu. Průjezd hraničními přechody by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout 15 minut. ČESMAD BOHEMIA oceňuje, že v rámci celoevropských opatření byl jako standard přijat i český dotazník pro řidiče, který režim na hranicích zjednodušil a urychlil. Nyní ale žádáme vládu o bezodkladnou změnu nového režimu hraničních kontrol, který má zajistit evidenci pohybu osob a kontrolovat, zda nepřekračují 14 dní pobytu v zahraničí. Jinak by tito lidé museli jít do karantény. Ve svých důsledcích ale tato plošná kontrola ohrožuje bezpečnost provozu a zvyšuje zdravotní rizika řidičů.

Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „ Chápeme někdy nutná nestandardní opatření na hraničních přechodech. Některá se však po zavedení ukazují jako nepřiměřená a zablokují mnohdy celý region. Řidiči kamionů jsou ve svých vozidlech uvězněni zbytečně. Přínos je sporný, drtivá většina z nich se vrací domů v řádu několika dnů a 14denní pobyt nepřekračuje. Žádáme proto ministerstvo vnitra o změnu zavedených postupů, která navrátí průjezdnost na naše hraniční přechody.“

Autobusová doprava na kolenou

3. dubna 2020
Martin Felix

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA po dvou týdnech zopakovalo mezi dopravci anketu, jak jejich podnikání ovlivňuje současná koronavirová krize. Bohužel se potvrdil totální propad u zakázek pro autobusové dopravce, více než poloviční pokles zaznamenává i 40 % dopravců nákladních.

Zatímco před dvěma týdny o všechny zakázky přišlo 80 % dopravců provozujících příležitostnou a komerční přepravu, dnes je to téměř 90 % a dalších 8 % přišlo o nadpoloviční počet zakázek. Zájezdová doprava v podstatě stojí, 43 % firem je již nuceno své zaměstnance propouštět, 45 % nechává své lidi doma pro překážku na straně zaměstnavatele. Alarmující situace je i u autobusových dopravců zajišťujících dopravní obslužnost, kde není výjimkou, že přepravují méně než 10 % cestujících. Je zjevné, že karanténní opatření nouzového stavu autobusovou dopravu zcela ochromila, a aby po skončení krize mohla začít znovu fungovat, neobejde se bez okamžité státní pomoci.

Situace se rapidně zhoršuje i u nákladní dopravy. Zatímco před dvěma týdny o více než polovinu zakázek přišlo necelých 15 % dopravců, dnes je to již téměř 40 % a dalších 20 % zaznamenalo pokles o třetinu až polovinu. To souvisí hlavně se zastavením automobilového průmyslu. Další zhoršení situace předpokládá 90 % všech dotázaných. I zde bude pro udržení provozu firem nutná státní pomoc. Nezbytnou podmínkou bude ale i zlepšení platební morálky zákazníků, která rapidně klesá, a vstřícný postoj leasingových firem při jednání o odkladu splátek. Vítanou podporou by také byla větší loajalita českých klientů našich dopravců, kteří by více upřednostňovali služby domácích firem, tak jak jsme již dlouho svědky na západ od našich hranic.

 

Krizový štáb a zhroucení dopravy

26. března 2020
Martin Felix

Krizový štáb Sdružení ČESMAD BOHEMIA předkládá možnosti, jak předejít bezprostředně hrozícímu zhroucení silniční dopravy. Autobusoví dopravci v příležitostné dopravě zaznamenali téměř 100% pokles zakázek, po odstavení automobilového průmyslu hrozí bezprostřední zhroucení i nákladní dopravě.

Ta v současné době přišla již o polovinu zakázek a platby za odvedenou práci odkládají zákazníci na neurčito. Většina dopravců se v těchto hodinách rozhoduje, zda denně se prohlubující obrovské ztráty řešit vyhlášením insolvence, vrácením kamionových souprav leasingovým společnostem a propuštěním všech zaměstnanců. Hibernace firmy je vzhledem k stále běžícím vysokým fixním nákladům nemožná. Dopravní společnosti však v naprosté většině nejsou specializovány na jeden druh dopravy, jejich zhroucením tak bude nejen ohrožená obnova hospodářství po pominutí krize, ale bude bezprostředně narušena až zničena schopnost zásobování obyvatelstva základními životně důležitými produkty.

Prezident Sdružení Josef Melzer situaci shrnuje: „Zatím všem připadá automatické, že nákladní vozidla dovezou, co je třeba. Bohužel se to brzy může změnit. Chceme předejít situaci, kdy se doprava zastaví, protože kvůli souhře negativních dopadů dopravním firmám dojde likvidita a nebudou mít na mzdy řidičů ani na pohonné hmoty.“

Pro odvrácení hrozící katastrofy považuje Krizový štáb Sdružení za nutné bezodkladné přijetí následujících opatření:

  • Jednorázová provozní dotace pro dopravce ve výši 120 tis./velké vozidlo, 80 tis./menší vozidlo
  • Odklad odvodů zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatele o 6 měsíců pro všechny zaměstnavatele
  • Refundace části mzdy zaměstnanců, „kurzarbeit“ pro firmy s poklesem zakázek o 20 %
  • Odklad placení záloh silniční daně do 30. 11. 2020, zároveň zrušení silniční daně nebo snížení sazeb na minimum stanovené EU
  • Pozastavení plateb za mýto nebo prodloužení splatnosti faktur za mýto pro české subjekty na 120 dní do 30. 11. 2020
  • Neodvádění DPH z neuhrazených faktur
  • Poskytnutí delších splatností (180 dní) u faktur za naftu se zárukou státu - ČEPRO, příp. další distributoři, event. výrobci – COVID TRANSPORT
  • Nastavení pravidel pro čerpání úvěrů COVID II a COVID III - dostupnost i pro dopravce a i pro velké firmy
  • Prodloužení a odklad splátek leasingů a bankovních úvěrů až o 5 měsíců dle usměrnění ČNB, která neklasifikuje takové úvěry jako defaultní

 

ČESMAD BOHEMIA jednal s premiérem

14. ledna 2020
Martin Felix

Dnes ráno jednali zástupci Sdružení ČESMAD BOHEMIA s premiérem Andrejem Babišem o alarmující ekonomické situaci českých kamionových dopravců.

Výkony české mezinárodní kamionové dopravy klesají už čtvrtý rok po sobě a poslední čísla ukazují, že meziroční pokles výkonů za první tři kvartály 2019/2018 byl dalších -33 %. Naše kamionová doprava v roce 2018 vykázala o 41,5 % menší výkon a přepravila o 10,2 % méně tun zboží než v roce 2004, kdy jsme vstupovali do EU. Přitom ekonomika prosperuje a kamionů na našich silnicích přibývá, bohužel však jen těch zahraničních. Polovina českých dopravních firem, které své kvality potvrdily během třicetileté existence, se dnes pohybuje ve ztrátě. Jejich práci přebírá východní konkurence, která zde ovšem daně neplatí, a celá situace tak má i významné dopady na celý státní rozpočet.

Mnoha regionálním dopravcům a podnikatelům navíc od ledna stouply náklady s rozšířením mýta na dalších 900 km silnic I. tř. a není pro ně lehké toto zvýšení dostat do cen.

Setkání s předsedou vlády komentoval prezident Sdružení Josef Melzer slovy: „Premiér Babiš vážnost situace chápe a má zájem na prosperitě českých dopravců. Přislíbil nám podporu. Následovat bude naše jednání s ministryní financí v příštím týdnu. Zde navrhneme řešení směřující k narovnání podnikatelských podmínek našich dopravců se zahraniční konkurencí. Ta se týkají silniční daně, spotřební daně z nafty, mýtných sazeb, zákonných odvodů z mezd a slevového schématu u mýta. Věříme, že jednání budou konstruktivní a situace nedojde tak daleko jako u našich kolegů na Slovensku, kde dlouholeté neřešení problémů silniční dopravy vyhnalo dopravce do ulic.“

 

Očekávejme zdražení dopravních služeb

6. ledna 2020
Martin Felix

S 1. lednem 2020 se rozšířila povinnost platit mýtné u nákladních aut s hmotností nad 3,5 tuny a autobusů na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. Stalo se tak přes několikaletý odpor krajů, obcí i samotných autodopravců. Hrubý výnos z tohoto rozšíření ministerstvo dopravy odhaduje na 1 až 1,5 miliardy korun. Je zákonité, že tyto peníze budou muset zaplatit zákazníci silničních dopravců.

Pro ilustraci, kamion druhé nejekologičtější kategorie Euro V zaplatí na silnicích 1. třídy 2,15 Kč/km. To v případě trasy Plzeň - České Budějovice, která měří 112,5 km, znamená 242 Kč, na trase Brno – Svitavy zaplatí dopravce za stejný kamion 96 Kč, za cestu z Prahy do Kolína 70 Kč. Toto zvýšení daňové zátěže (a mýto není nic jiného než daň) se pochopitelně musí objevit na faktuře pro konečného zákazníka.

V této souvislosti generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř upozorňuje: „V souvislosti s podstatným rozšířením výkonového zpoplatnění naší silniční sítě je třeba otevřít debatu o výši silniční daně pro vozidla platící mýto. Aktuální sazba daně ztrácí pro tato vozidla své opodstatnění. I tato agenda bude v lednu součástí našeho jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou.“

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se