Tiskové zprávy 2016

Tiskové zprávy ČESMAD BOHEMIA z roku 2016

Rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení

Ministerstvo dopravy předkládá vládě informaci o rozšíření mýtných úseků od roku 2020. Materiál se bohužel snaží vyhovět zadání sestavenému koaličními experty, kteří se ovšem obešli bez jakékoliv analýzy a dospěli k názoru, že těch nových kilometrů silnic I. nebo II. třídy má být alespoň 850. V posudku projektového manažera - společnosti Deloitte, o nějž se návrh pro vládu opírá, je jednoznačně napsáno, že „Projektový manažer považuje za optimální návrh ve variantě 2, v rozsahu 474,1 km s ohledem na dosažené parametry multikriteriálního hodnocení". Přesto je ministerstvem zvoleno rozšíření podle jiné varianty v rozsahu 900,3 km, jen proto, aby byli koaliční experti spokojeni, resp. aby zřejmě byli spokojeni možní dodavatelé mýtného systému. Pokud vláda přijme návrh ministerstva v rozsahu 900,3 km, poruší své vlastní vládní prohlášení z února 2014, kde se píše „Vláda zavede mýta pro silniční vozidla jen tam, kde je předpoklad zajištění výnosu na základě důkladné analýzy." Tato analýza dala jasnou odpověď, že se mýto má rozšířit pouze o 474,1 km, kde to dává ekonomický smysl.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř říká: „Rozhodnutí o rozšíření zpoplatnění o 900,3 km jde na ruku netransparentnímu zadání koaličních expertů, ačkoliv provedená analýza doporučuje rozšíření pouze o 474,1 km. Vše budou muset zaplatit dopravci a jejich zákazníci v regionech, kam silnice I. třídy vedou. Jde o další a zbytečnou daň pro regionální výrobce a obchodníky. Žádáme vládu, aby rozhodla podle svého vlastního vládního prohlášení a zvolila vyhodnocenou optimální variantu rozšíření o 474,1 km."

ČESMAD BOHEMIA sdružuje téměř 2 200 českých autodopravců s více než 25 000 vozidly. Jeho členové platí České republice jednu šestinu z celkového objemu mýta, tj. zhruba 1,7 mld. Kč ročně.

 

Mýto s pokutou

Ministerstvo dopravy dnes dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za prodloužení smlouvy s Kapschem na mýto bez otevřeného tendru pokutu jeden milion korun. Věřme, že to je poslední tečka za jediným možným řešením pokračování mýtného systému, do kterého se ministerstvo dopravy vmanévrovalo samo svou letitou nečinností zapříčiněnou i častými výměnami na postu ministra. Stát, a speciálně ministr dopravy, snad nyní získá konečně prostor pro přípravu férové a otevřené soutěže na období po roce 2019.
Pro dopravce je nejhorší nejistota. Potřebují být o případných změnách informováni s minimálně ročním předstihem, aby je mohli zohlednit při vyjednávání o budoucích kontraktech. Proto je zvolené řešení v daném čase jediné možné. Ostatně na to jsme poukázali v dopise premiérovi již v listopadu loňského roku. Už tehdy bylo na razantní změnu pozdě.
Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř řekl: „Stávající systém funguje už bez větších problémů a i s naším vydatným přičiněním byl během let přizpůsoben potřebám dopravců. Také rozsah zpoplatnění dává ekonomický smysl, určitě nechceme platit nějaké experimenty se zpoplatňováním silnic nižších tříd bez dostatečných výnosů, jen aby se někdo mohl chlubit, jak ochránil krajské komunikace. Na to máme dopravní značky. Naše sdružení zastupuje více než dva tisíce dopravních firem a jeho členové přispívají celou třetinou do sumy mýta hrazeného českými subjekty. Proto je pro nás efektivita klíčová."

Martin Felix
25. října 2016

 

Zaplať a nepředjížděj

Ministr vnitra Chovanec si patrně ve svém resortu připadá nevytížený, a tak zafušoval do dopravy. Aniž by předložil jakákoliv data, prohlásil, že situace se stává neúnosnou, a navrhl paušální zákaz předjíždění pro nákladní vozidla na silnicích s dvěma pruhy v jednom směru.

ČESMAD BOHEMIA již dříve upozorňoval, že zmíněný zákaz povede ke zpomalení jízdy v pravém pruhu, kde se bez možnosti předjíždění vytvoří dlouhé kolony za pomalu jedoucími vozidly, přičemž i levý pruh bude značně zpomalen, neboť mnoho řidičů jedoucích výrazně nižší rychlostí než povolených 130 km/h si mezi kolonu kamionů buď netroufne, nebo se prostě do ní pro její nízkou rychlost odmítne zařadit. Toto ustanovení nepovede k zlepšení plynulosti a bezpečnosti dálničního provozu, naopak bude vytvářet stresové situace vedoucí k pravému opaku.

K řešení problematického předjíždění kamionů máme samozřejmě prostředky již nyní v podobě zákazových značek. V roce 2015 navíc schválila vláda, které je ministr Chovanec členem, akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů, dle kterého se má do roku 2020 investovat více než 20 miliard do systémů řízení dopravy, které by mimo jiné měly dle aktuálního provozu řešit i předjíždění tak, jak to známe třeba z německých dálnic. Je ovšem zásadní, aby se daná pravidla dodržovala. A zde je právě parketa ministra vnitra a jemu podřízené policie, kterou však v provozu vídáme ve zcela nedostatečné míře.

Naší dopravě by nejvíce prospělo, kdyby politici upustili od populistických výpadů proti kamionové dopravě a věnovali všechny své síly k naplnění unikátní možnosti vybudování infrastruktury s podporou evropských peněz. Navíc by právě nyní, kdy se jedná o budoucnosti elektronického mýta, neměli zapomínat, že kamiony za jízdu po dálnicích platí za každý ujetý kilometr. Ročně tedy státu přispívají až deseti miliardami za užívání dálnic, na kterých se z nich mají stát druhořadí uživatelé bez možnosti využití hlavní výhody víceproudých komunikací, tj. bezpečného předjíždění.

Martin Felix
8. července 2016

 

Francie ukončila volný pohyb osob a zboží

Zítra 1. července vstupuje ve Francii v platnost zákon nazývaný Loi Macron, kterým de facto Francie ruší dohody o volném pohybu osob, zboží a služeb. Nejenže tento zákon požaduje, aby všichni řidiči byli placeni podle francouzských zákonů, tedy minimálně cca 50 000 Kč měsíčně, ale také pro všechny zahraniční dopravce zavádí nesplnitelné byrokratické povinnosti, znemožňující vjezd do Francie. Mezi ně patří ustanovení odpovědného zástupce přímo ve Francii, vybavení řidiče dokumenty ve francouzštině obsahující osobní údaje řidiče i zaměstnavatele, podrobnosti o mzdě, cestovních náhradách, stravném, ale také překlad pracovní smlouvy řidiče, případně i smlouvy kolektivní.

Evropská unie je překvapena Brexitem, ale přitom nečinně přihlíží, jak si její členové budují další nové byrokratické bariéry. Je snad myslitelné, aby řidiči mezinárodní kamionové a autobusové dopravy byli v blízké budoucnosti vybaveni dokumenty ve všech 24 oficiálních jazycích EU, navíc obsahujícími citlivé údaje a neveřejné obchodní informace?

Na adresu Británie německá kancléřka Angela Merkelová řekla: „Kdo vystoupí z Evropské unie, nemůže očekávat, že se zbaví povinností, ale bude nadále užívat všech práv." K tomu dodává generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř: „Je zajímavé, že i přesto Německo vnucuje svůj zákon MiLoG a Francie obdobný zákon Loi Macron ostatním členským zemím EU, byť nejsou kompatibilní s unijním právem a narušují legislativu jednotlivých států. A tato šikana je zaměřena i na země, které z Unie zatím nevystoupily. S takovýmto přístupem jich patrně bude rychle ubývat." Protože je situace zcela akutní a zítra budou ve Francii tisíce českých vozidel, obrátil se prezident Sdružení Vladimír Starosta na premiéra Sobotku se žádostí o jeho osobní intervenci na nejvyšší mezinárodní úrovni.

Text dopisu premiérovi Sobotkovi

Martin Felix
30. června 2016

Protesty v Bruselu

Zásadní nesouhlas s ochranářskými opatřeními Francie a Německa v podobě uplatňování zákona o minimální mzdě na české řidiče se přesouvá na bruselskou půdu.
Zástupci dopravců z 11 členských zemí včetně České republiky svolali na úterý 14. června v 11.00 hod. před budovu Evropské komise v Bruselu demonstraci, která má upozornit na nepřijatelnost zákonů, jako jsou Loi Macron a MiLoG, pro společný evropský trh. Den poté se zástupci Sdružení ČESMAD BOHEMIA zúčastní semináře pro europoslance, který organizují švédští a dánští představitelé. K nim se připojila i česká europoslankyně Martina Dlabajová a její polská kolegyně, a tak na něm mohou zaznít názory z obou stran k aktuálním sociálním otázkám.

Martin Felix
14. června 2016

Dvanáctimetrový nápad

Dostavba Pražského okruhu se odkládá, což je zásadní problém. Náměstek primátorky pro dopravu Dolínek má nápad, jak problém vyřešit: zákaz vjezdu vozidel nad 12 metrů do Prahy. To je asi takové řešení, jako když má sedlák málo sena pro koně, tak koně pošle na jatka. Problém je pravda vyřešen, ale koňovi se to asi moc líbit nebude a ani sedlák se už napříště nesveze.
Zákaz vjezdu 12metrových a delších vozidel na celé území Prahy a především pak na část Jižní spojky, která nuceně nahrazuje neexistující část Pražského okruhu, je nápad tak absurdní, že radního pověřeného řízením dopravy usvědčuje z naprosté nekompetentnosti volající po odchodu. Na území Prahy existují stovky podniků, skladů a logistických center, která se bez obsluhy kamionů neobejdou. Nebo si snad pan Dolínek myslí, že když se jeden kamion přeloží na deset dodávek, poslouží životnímu prostředí? Ano, nahrazovat vnější okruh vnitřním, je opravdu zvěrstvo. Ale zavřít i ten a zahltit tranzitem okolní obce a malá města, kterými navíc vedou nevyhovující komunikace 2. a 3. tříd, je arogance hodná totalitního gubernátora.
Pan Dolínek již před rokem o podobném zákazu vjezdu uvažoval, pro změnu však omezujícím faktorem měla být hmotnost vozidel. Pod tlakem široké odborné veřejnosti záměr musel opustit, prý až do doby dobudování objízdné trasy. Nyní přichází s něčím podobným a údajně právě proto, že okruh se odkládá. Nebylo by tedy rozumnější, než aby pan náměstek neustále přicházel s novými neakceptovatelnými nápady, které záhy opustí, aby spíš opustil svůj post, na který evidentně nestačí?

Martin Felix
10. června 2016

Dopravci v ulicích

Dnes 31. května vyslovila svůj zásadní nesouhlas s ochranářskou politikou Německa a Francie asi stovka majitelů dopravních firem zaměstnávajících několik tisíc řidičů. Rezoluce podepsané sdruženími z dalších deseti zemí proti uplatňování německého a francouzského zákona o minimální mzdě na české řidiče předali zástupci Sdružení ČESMAD BOHEMIA vedoucímu Zastoupení Evropské komise v ČR Janu Michalovi a prvnímu radovi francouzského velvyslanectví Laurentu Toulouse. Současné kroky těchto dvou bohatých států ovládajících Evropskou unii nevadí jen Čechům, Polákům, Maďarům nebo Slovákům, ale i Španělům a Portugalcům, kteří rezoluce též podepsali.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta k tomu řekl: „Evropa se začíná jednoznačně dělit. Bohatší státy, které zde 25 let využívaly levnější pracovní sílu, se oproti všem dohodám a líbivým řečem o společném trhu rozhodly zavést tvrdá ochranářská opatření proti českým dopravcům. Kdyby nám náhodou nezlomilo vaz, že naše firmy budou muset platit řidičům německé platy a přidávat jim k tomu české diety, jsou připravena taková byrokratická opatření, proti nimž získání víza bylo hračkou. Jestli nás čeká opět překládání nákladu na hranicích, pak takto sjednocená Evropa ztrácí smysl."

Martin Felix
31. května 2016

Protest proti ochranářské politice

Východoevropští dopravci se stávají první obětí změny kursu západních států Evropské unie, které přijímají ochranářská opatření a začínají budovat byrokratické bariéry na hranicích. Záminkou se stává tak zvaný boj proti sociálnímu dumpingu a vynucování dodržování místních sociálních předpisů od zahraničních dopravců.

V Německu je to zákon o minimální mzdě MiLoG, ve Francii Loi Macron. Nejde už zdaleka jen o ekonomicky nesmyslné a protiprávní uplatňování minimální mzdy na zaměstnance zahraničních dopravních firem, jde především o administrativní šikanu prakticky znemožňující dopravcům poslat své řidiče do výše zmíněných zemí.

ČESMAD BOHEMIA do protestu proti těmto zjevně ochranářským opatřením již zapojil české europoslance, s žádostí o pomoc se obrátil na příslušné představitele ČR a sám podal podnět Evropské komisi. Čeští dopravci nezůstávají ve svém odporu osamoceni, k protestům se připojila i partnerská sdružení ze Španělska, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Polska, Bulharska, Portugalska, Estonska, Lotyšska a Litvy. V úterý 31. května v 13.00 hod bude předán protest proti těmto útokům na volný trh podepsaný zástupci dopravců výše jmenovaných zemí na Zastoupení Evropské komise v Jungmannově ulici a v 14.30 hod na Francouzském velvyslanectví.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Již vloni jsme v souvislosti s bezprecedentní aplikací německého zákona o minimální mzdě na zahraniční řidiče varovali před ohrožením volného trhu v Evropě. Bohužel se potvrdilo, že Pandořina skříňka se rychle otvírá a jednotlivé státy si zcela v rozporu se svými halasnými proklamacemi začínají nevybíravým způsobem chránit své trhy. Nezarazí-li takové počínání rezolutně Evropská komise, je pochopitelné, že podobná ochranářská opatření (byť pod jinou záminkou) začnou přijímat všechny země EU včetně České republiky. Proti takovému vnitřnímu rozkladu EU budeme rozhodně bojovat. Mnohakilometrové fronty na hranicích si pamatujeme ještě velmi živě a nechceme dopustit jejich návrat."

Martin Felix
30. května 2016

 

Dopravci se chystají do Bruselu bránit volný trh

Evropská unie zatím stále oficiálně hovoří o jednotném evropském trhu a odstraňování obchodních bariér, skutečnost se však ubírá opačným směrem. Tak jako doprava hlasitě vítala vstup do jednotné Evropy a výhody plynoucí s příslušnosti k Schengenskému prostoru, je dnes obětí otáčejícího se evropského kursu směrem k ochranářství a šikaně levnější východoevropské konkurence ze strany bohatších zemí.
Pod pokryteckou záminkou boje proti sociálnímu dumpingu zavírá Francie i bez fyzické přítomnosti pohraničních kontrol své hranice pro českou dopravu. Od 1. července má totiž mít řidič, vezoucí zboží nebo lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy.
Je možné, aby firma s jedním až pěti kamiony či autobusy si natrvalo držela ve Francii svého člověka, aby byl k dispozici místním úřadům? Samozřejmě, že není, a firem této velikosti je v mezinárodní dopravě cca 80 procent. Je přijatelné, aby francouzské úřady, ale i soukromá zasilatelství požadovaly po českých firmách detailní výkazy pracovní doby, kontrolovaly pracovní smlouvy a výši odměn jejich zaměstnanců? Podobné požadavky před Francií vyslovilo Německo a chystají se je uplatnit další bohatší západoevropské státy. Dobře vědí, že české firmy nemohou platit svým zaměstnancům stejné mzdy, jako jsou ty německé a francouzské. Ostatně proto zde stojí množství jejich továren, protože výroba u nás vyjde levněji. Vypadá to tedy, že cílem této nové politiky je využívat levné pracovní síly v chudších východních zemích, zlikvidovat jejich dopravní kapacity a donutit je, aby k exportu svého zboží využívaly v podstatně větší míře západoevropské dražší dopravce.
Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Před rokem jsme byli protestovat v Bruselu, když Německo zavedením své minimální mzdy pro zahraniční řidiče odstartovalo tento trend. Obrátili jsme se na všechny naše příslušné ministry, premiéra i europoslance, aby proti tomuto rozkladu jednotného trhu rázně vystoupili. Zatímco Evropská komise o zákonnosti německého opatření stále jedná, další státy připravují ještě nepřijatelnější varianty. Očekáváme rázné vystoupení našich představitelů proti ochranářským opatřením, která nás mají poškodit, a chystáme se i s kolegy z ostatních později přistoupivších zemí dát v Bruselu svou fyzickou přítomností jasně najevo, že takto si volný pohyb služeb a osob v Evropě rozhodně nepředstavujeme."

Martin Felix
12. května 2016

Ochranářská opatření Francie zpochybňují smysl EU

Zatímco Evropská komise již téměř rok zkoumá, zda je aplikace německého zákona o minimální mzdě na sektor mezinárodní dopravy v souladu s unijním právem, Francie připravila ještě daleko nepřijatelnější variantu téhož. Podle ní má mít od 1. července řidič, vezoucí zboží nebo lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy.
Jedná se evidentně o ochranářské opatření francouzského trhu před konkurencí z unijních států s levnější pracovní silou. Je to ovšem také otočení kormidla o 180° v politice sjednocené Evropy, která měla zajišťovat volný trh a eliminaci obchodních bariér. To nyní končí a pomocí byrokratických opatření se před východními zeměmi uzavírá unijní trh stejně účinně jako před jejich vstupem do EU. Francie i Německo se při ospravedlňování svých kroků ohání módními hesly o sociálním dumpingu a moderním otroctví, ale přitom jejich firmy masivně těží právě z levnější práce v nových zemích Unie, kde jim tato nerovnost velmi vyhovuje.
Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Bohužel došlo na naše varování, že německý MiloG strhne lavinu dalších podobných kroků a povede k faktickému konci volného trhu. ČESMAD BOHEMIA se proto dnes obrací dopisy na premiéra, další členy vlády, kterým přísluší tato problematika, a europoslance, aby využili všechny své síly a možnosti k zastavení těchto kroků a zvrácení trendu vedoucího k opětovnému rozdělení Evropy."

Martin Felix
22. dubna 2016

50 let Sdružení ČESMAD BOHEMIA

21. února 1966 se konalo ustavující plenární shromáždění, na němž se 11 státních podniků ČSAD z celého Československa spolu s představiteli tehdejšího vedení státu dohodlo na vytvoření profesní organizace s názvem Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců - Česmad.
Že ČESMAD BOHEMIA může dnes slavit 50 let své existence, není pouze zásluhou dočasně uvolněnější atmosféry šedesátých let. Je to především potvrzení důležitosti oboru silniční dopravy, jehož úspěšnost do značné míry kopíruje, ale i podmiňuje vývoj celé ekonomiky. Za vznikem Sdružení Česmad v roce 1966 stála mezinárodní působnost kamionové dopravy. Na jedné straně zde byla nutnost stát se součástí mezinárodních institucí a zajistit garanci pro naplnění mezinárodních úmluv regulujících silniční dopravu, na straně druhé vznik Česmadu odrážel potřebu devizových příjmů tehdejšího státu.
Po roce 1989 a vzniku samostatné České republiky v roce 1993 se role Sdružení poněkud mění, ale je to znovu, tentokráte již ČESMAD BOHEMIA, který automobilovou dopravu dokázal provést bouřlivým obdobím rozvoje, kdy se na trhu místo 11 státních podniků objevují tisíce soukromých společností a kdy se výkony i kapacity českých dopravců řádově mění. Prezident Sdružení Vladimír Starosta vzpomíná: „Devadesátá léta, a já i moje firma se v dopravě pohybujeme už 25 let, byla obdobím velkých příležitostí, ale také tvrdé práce. Česmadu patří zásluha za to, že přispěl i v novodobých dějinách státu k vysoké konkurenceschopnosti českých dopravců v Evropě."
V tržním prostředí také výrazně narostla potřeba ochrany soukromých dopravců vůči státní správě a některým politickým tlakům. Hlavním posláním Sdružení se tak stává podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a prosazovat zájmy dopravců. Sdružení se zasazuje o dobré podmínky pro silniční dopravu a hájí zájmy svých členů v České republice i ve světě.
A právě mezinárodní aktivity se stávají v posledních době pro Sdružení stěžejními, když se po letech liberalizace stává zásadní obhajoba zájmů českých dopravců vůči protekcionistickým snahám bohatších zemí Evropské unie, které se snaží změnou pravidel omezovat volný pohyb služeb na společném trhu.

Martin Felix
24. února 2016

 

Miliardy pro silnice 2. a 3. tříd

Ministerstvo dopravy uvolní 3 miliardy korun pro opravy silnic 2. a 3. tříd. K tomu řekl generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA: „Toto opatření vítáme a věřím, že peníze nebudou chybět ani v příštích letech. Právě údržba silnic nižších tříd trpí podfinancováním, což se podepisuje na jejich stavu. Jako zásadní vidíme rozhodnutí konečně tyto opravy s kraji koordinovat, aby nedocházelo k neřešitelným dopravním situacím. Například v loňském roce byla kvůli opravám několika souběžných komunikací prakticky paralyzována doprava v okolí Brna. Podobné problémy nastaly i na dalších místech v souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí dálnice D1 nebo na komunikacích blízkých opravované D5. Koordinace prací prováděných ŘSD a kraji je tedy nezbytnou podmínkou pro udržení alespoň omezené průjezdnosti."

Martin Felix
5. února 2016

180 milionů na váhy

Jak zlepšit bezpečnost a kvalitu infrastruktury? Na všechno máme v Česku recept: obří investice do technologií umožňujících zvýšit represe. Veřejnosti se již podařilo namluvit, že za nehodovost může hlavně rychlost, a tak každá vesnice investuje miliony do radarů a silnice brázdi stovky maskovaných policejních aut měřících rychlost. A peníze plní státní, obecní i soukromé rozpočty, přičemž nehodovost nerušeně již dva roky po sobě stoupá.
Za rozbité nekvalitní silnice mohou dle stejné logiky hlavně přetížené kamiony. Dělostřelecká příprava na utrácení dalších milionů spočívá v ohlupování veřejnosti o každém třetím přetíženém kamionu. Ano, speciální jednotky, které kamiony váží, přetížené vozidlo umí odhadnout. Pečlivě si vybírají a stejně dva ze tří přetíženě vypadajících kamionů jsou v pořádku. Bez předvýběru se větší tlaky na nápravu potvrdí možná u jednoho procenta, nebo ještě méně. V dnešní době, kdy se převážejí hlavně pečlivě zabalené autosoučástky, se totiž ani váhové limity u většiny přeprav nedají využít. Za této situace se ŘSD rozhodlo za 180 milionů korun nakoupit 20 dynamických vah a s jejich pomocí zachránit kvalitu českých dálnic.
Pro poctivého dopravce je každý přetížený kamion nekalou konkurencí. Tu ovšem toto opatření, stejně jako nekvalitní infrastrukturu, neodstraní. Existuje důvodné podezření hraničící s jistotou, že případnému postihu opět uniknou všechna zahraniční vozidla, neboť od nich vymáhat pokuty je problematické anebo se to prý nevyplatí. Otázkou zůstává, jestli se pak vůbec najde někdo, kdo se rozhodl podvádět a pevně zabudované váhy neobjede. Řešit se pak budou pouze sporné nebo mezní případy, které zahltí úřady. Na kvalitě silnic se rozhodně nic nezlepší, ale utracených 180 milionů se bude vydávat za snahu o zlepšení neutěšeného stavu a někomu navíc jistě udělá radost.

Martin Felix
27. ledna 2016

Užitečné změny v "silničním zákonu"

Vítáme, že obě komory parlamentu podpořily návrh ČESMADu BOHEMIA a vložily do zákona ustanovení, které ukládá odesílateli povinnost předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění povinností řidiče při nakládání, umístění a upevnění nákladu. Věříme, že v praxi tento paragraf přiměje odesílatele k větší odpovědnosti při přípravě zásilek a řidiči pak budou moci náklad bezpečně přepravit. Změní se tak praxe, kdy řidič byl vystaven možným sankcím za uložení a upevnění nákladu, které v mnoha případech nemohl nijak ovlivnit.

Jsme rádi, že byla schválena i úprava pravidelných školení podle našeho návrhu, kdy se bude moci zúčastnit pravidelného školení každý, kdo se přihlásí. Stávající úprava znemožňovala absolvování školení řidičům, kteří měli vysloven dočasný zákaz činnosti. Docházelo tak k jejich dalšímu naprosto zbytečnému trestání tím, že museli následně projít celým 35hodinovým kursem, protože nesplnili roční lhůtu pravidelného školení. Tyto nepříjemnosti, které dále prohlubovaly nedostatek řidičů na pracovním trhu, jsou tímto zákonem odstraněny.

Martin Felix
14.1.2016

Sympatický jezevčík i apokalyptický video spot

jezevcik

Možná trochu zvláštní spojení, ale obojí je součástí kampaně Sdružení ČESMAD BOHEMIA, která chce přispět k demýtizaci silniční dopravy v očích veřejnosti.

Proč právě jezevčík? Tento symbol s nápisem „LONG VEHICLE" se na kamionech z celého světa objevuje již desítky let. Od začátku roku se však ze zadních čel českých nákladních vozidel začnou usmívat i stylizovaní jezevčíci kreslíře Zdeňka Hofmana, tentokráte s textem: „VEZU ZBOŽÍ I PRO VÁS". Ano, není to nijak objevné tvrzení, ale v hustém provozu, obklopeni vozovou hradbou kamionů, si to málokdy uvědomujeme. Velká auta opravdu nejsou na silnici kvůli rozmaru svých majitelů, ale pouze plní poptávku nás všech.

Jak by to dopadlo, kdyby mnohdy proklínané kamiony ze silnic opravdu zmizely, zobrazuje videoklip „PĚT DNÍ BEZ KAMIONŮ". Končí sice trochu drsně, ale skutečnost by bohužel byla po zastavení silniční nákladní dopravy spíš horší než lepší. Na poněkud apokalyptickou vizi, která se snad nenaplní, se lze podívat na https://www.youtube.com/watch?v=t2infHwONOk

Pohodovější atmosféru má druhý spot „JDE TO I JINAK. TŘEBA AUTOBUSEM". Proč se mnohdy zbytečně stresovat za volantem osobního vozu, když své cestování můžeme svěřit do rukou profesionálů, a bude tak ekonomičtější, komfortnější a trochu přispějeme i ekologii? Uvidíte na https://www.youtube.com/watch?v=xQY-LkXsn1s

Neděláme si ambice na vyřešení dopravních problémů České republiky. Na druhou stranu s úsměvem a především s porozuměním i pro ty druhé mnoho nebezpečných situací na silnicích ani nevznikne.

Martin Felix
5. ledna 2016

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se