Tiskové zprávy 2019

TZ2019

Přehled tiskových zpráv ČESMAD BOHEMIA z roku 2019.

Balíček mobility v cílové rovince

13. prosince 2019
Martin Felix

Po deseti hodinách vyjednávání se nad ránem 12. prosince Rada a Evropský parlament dohodly nad kompromisem u Balíčku mobility, který se projednává skoro tři roky (předložen koncem května 2017). Dohodu ještě musí formálně potvrdit Rada a EP na plenární schůzi po novém roce.

Obsah dohody je vítězstvím kompromisní cesty prosazované českou stranou, která v první řadě znamená, že silniční dopravci nebudou spadat pod vysílací směrnici při všech bilaterálních ani tranzitních přepravách. Mimo směrnici jsou i třetizemní přepravy, které bude možné udělat až dvě na cestě zpět do domovské země, naopak pod směrnici bude spadat plně kabotáž a cokoliv nad rámec výše uvedeného. Do domovského státu se vozidla musí vrátit do osmi týdnů.

Změna nastane v povinnosti instalace digitálních tachografů, která bude nově platit pro vozidla v mezinárodní přepravě již od 2,5 t.

Nejdůležitějším pozitivem je, že naši dopravci po přijetí Balíčku nebudou muset čelit v každém zemi jiným předpisům pro vysílání, jakým je dnes například německý MiLoG, francouzský Loi Macron apod. Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je akceptujeme, i když jisté překážky mezinárodní silniční dopravě přinesou.

Poděkování za dosažení dohody patří týmu stálého zastoupení České republiky v EU, tj. velvyslanci Jaroslavu Zajíčkovi a dopravnímu atašé Zdeňku Čechurovi. Velký kus práce zde odvedly europoslankyně Kateřina Konečná a Radka Maxová, stejně jako v minulém volebním období europoslankyně Martina Dlabajová a Michaela Šojdrová. Díky patří i Pavlu Teličkovi a ministru Danu Ťokovi a jeho kolegům.

ČESMAD nespoléhá na globální oteplování

18. listopadu 2019
Martin Felix

 

ČESMAD BOHEMIA reaguje na vzrůstající nehodovost zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR, a proto za podpory České kanceláře pojistitelů v letošním roce realizuje projekt na její snížení.

V rámci tohoto projektu provozujeme v sedmi jazycích portál www.transit.tir.cz. Zde se obracíme na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států s prosbou, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízíme jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích. V květnové road show jsme na parkovištích podél českých dálnic rozdali na deset tisíc letáků zahraničním truckerům, kde jsme je upozornili na plánovaná omezení v důsledku rekonstrukce naší dálniční sítě a na důležité bezpečnostní zásady.

V minulém týdnu jsme se zaměřili na nadcházející zimní sezónu. Přestože ŘSD přijalo řadu opatření, aby se při prvním sněhu neopakovala loňská kalamita, kde na D1 stála vozidla v kolonách více než deset hodin, považujeme stále za důležité zlepšit informovanost zahraničních řidičů. Tři posádky vozidel s letáky i praktickými dárky od BESIPu tak opět brázdily tři dny naše dálnice, aby tisícům kamioňáků z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska, Ukrajiny a dalších států předaly v jejich rodném jazyce informace o zásadách tvoření záchranářské uličky či pravidlech požívání zimní výbavy v ČR. Hlavní apel pro nadcházející zimu směrem k řidičům kamionů zní: Nesnažte se předjet či objet vznikající kolonu! Špatné adhezní podmínky zastaví i vaše vozidlo a vy zablokujete celou komunikaci. Navíc porušujete zákon, který jasně stanovuje, že „Řidič nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet.“

Uvědomujeme si, že zlepšit poměry na našich silnicích je běh na dlouhou trať. Věříme, že přímý kontakt se zahraničními řidiči nákladních vozidel může k tomuto cíli významně přispět.

 

 

Aby nám tu tolik nebourali…

10. července 2019
Martin Felix

Bohužel ještě o něco rychleji, než přibývá na našich silnicích zahraničních kamionů (v roce 2018 klesl podíl českých kamionů na vybraném mýtu pod 50 procent), roste jejich nehodovost. Pomoci obrátit tento trend se rozhodl i ČESMAD BOHEMIA. Za podpory České kanceláře pojistitelů tak realizujeme projekt na snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR.

Projekt se jako první vůbec, zaměřuje na ovlivnění chování zahraničních řidičů nákladních vozidel na českých silnicích prostřednictvím informační kampaně, upozorňující na zvláštní podmínky silničního provozu v ČR a také na problémy, které tito řidiči sami působí a ohrožují i ostatní účastníky provozu. Chce oslovit max. počet zahraničních řidičů nákladních vozů pohybujících se na českých komunikacích, a to přímo, prostřednictvím jejich zaměstnavatelů a dopravních asociací. Chce je upozornit na základní problémy provozu na silnicích, odlišnosti v dopravních předpisech a přispět ke zvýšení jejich informovanosti. Zvláštní pozornost přitom bude věnovat nejpočetnějším skupinám řidičů tranzitujících přes ČR, tj. řidičům z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska a SRN.

První krok, tzv. flash kampaň, jsme již udělali. V květnu Sdružení připravilo informační leták v sedmi jazycích, který kromě zmapování rekonstruovaných dálničních úseků upozorňuje zahraniční řidiče na důležité bezpečnostní zásady a především pak na nově otevřený portál www.transit.tir.cz. Zde se obracíme na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států s prosbou, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízíme jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích.

V měsíci červnu tak již tisíce řidičů obdrželo přímo do ruky leták nazvaný HIGWAYS UNDER CONSTRUCTION i se samolepkou Jezevčíka propagující portál www.transit.tir.cz. Distribuce probíhala na všech našich dálnicích, a protože nám s ní pomáhala i krásná děvčata, setkala se s překvapivě vlídným přijetím oslovených zahraničních řidičů.

Samozřejmě si uvědomujeme, že jedna kampaň nemůže zcela změnit poměry na našich silnicích. Může se však stát důležitým střípkem ve skládačce opatření usilujících o zlepšení bezpečnostní situace a snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel. Více foto v tiskové kvalitě na https://prodopravce.cz/foto-press

Nový prezident Sdružení

3. června 2019
Martin Felix

Josef Melzer novým prezidentem ČESMAD BOHEMIA

Předsednictvo Sdružení ČESMAD BOHEMIA 31. května zvolilo na příští tři roky prezidentem Sdružení Josefa Melzera ze společnosti M+L Logistik s.r.o.

Prvním viceprezidentem byl zvolen Zdeněk Suchan z firmy Autobusy Karlovy Vary, a.s., viceprezidentem pro nákladní dopravu Aleš Willert zastupující C.S. CARGO holding a v pozici viceprezidenta pro osobní dopravu pokračuje Radislav Kusák z ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Odstupující prezident Vladimír Starosta, který zastával svou funkci 18 let, popřál všem novým lídrům, ať se jim daří posilovat vliv Sdružení a hlavně jeho význam a atraktivitu pro své členy.

 

 

Vysokorychlostní vážení silnice nezlepší

17. května 2019
Martin Felix

Hodně se mluví o masovém instalování vysokorychlostních vah na našich komunikacích. Tato velmi nákladná technologie má zlepšit stav infrastruktury. Silný tlak na vysoké investice z veřejných peněz je podezřelý už jenom proto, jaké argumenty jsou používány. V ČR je údajně přetíženo 6 kamionů z 10 a každý takový prý zničí silnice jako 10 tisíc osobních aut. Druhé číslo patří již k mediálnímu koloritu a nikdo neumí vysvětlit, kde se vzalo. Objevil se také údaj 3 tisíce, ale i 30 tisíc, takže to bude asi pokus o průměr. Nesmyslem je ovšem 6 přetížených kamionů z 10. Podle statistik z již provozovaných vah nepřekračuje počet přetížených nákladních vozidel ani 1 %. A to ještě systém neumí vyloučit schválené nadrozměrné přepravy, jichž bude v době boje s kůrovcem dramaticky přibývat.

Zásadní vadou je, že budou postiženi pouze čeští dopravci a jejich řidiči.  Ano, ti zahraniční se pokutám vyhnou, přetížení nespadá pod směrnici 2015/413  ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a ostatní členské státy nemají povinnost českým úřadům oznámit provozovatele vozidla. Trestáni tak jsou a budou jen domácí provozovatelé, a to je neakceptovatelné, když je z mýtného systému vidět, že cizích vozidel je v něm už většina.

Jak uchrání vysokorychlostní váhy silnice od přetížených vozidel? Nijak, vozidlo totiž přetížené pokračuje v jízdě a naši dopravci v současnosti dostávají příkazy k zaplacení pokut třeba s dvouletým odstupem od spáchání přestupku, bez možnosti obrany ve správním řízení, protože mají povinnost uchovávat doklady o přepravě jen 12 měsíců. 

Speciálním problémem je technický stav váhy, který není snadné udržet. Vážení ovlivňují i klimatické podmínky a především stav vozovky před váhou.

Vysokorychlostní vážení má sloužit pouze jako nástroj pro předvýběr k řádnému vážení příslušnými odborníky, jako to mají ve všech ostatních evropských zemích. Pak je přetížené vozidlo odstaveno, neničí dál vozovku a nezáleží na tom, z jaké země pochází.

 

 

 

Evropský parlament dnes balíček mobility schválil

Martin Felix
4. dubna 2019

Pro české dopravce je dnešní schválení pozice Evropského parlamentu k Balíčku mobility dobrou zprávou. Umožňuje zahájení trialogu s velkou nadějí na úspěch díky blízkosti stanovisek Parlamentu a Rady.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta k tomu říká: „Naší nejvyšší prioritou je nastavení jednotných pravidel pro vysílání pracovníků. Proto velmi oceňuji dnešní výsledek. Velice děkuji především Pavlu Teličkovi, který vytvářel spolu se zpravodaji Kyllonen a Ertug finální znění zpráv, Martině Dlabajové, která odvedla obrovský kus práce, ale i všem dalším, kdo se na tomto výsledku podíleli. Nechci zapomenout ani na pana ministra Ťoka, protože prosincová dohoda z Rady ministrů napomohla i dnešnímu rozhodnutí Parlamentu. Snad dopadne dobře i trialog a my budeme moci jezdit po Evropě pod společnými pravidly místo 27 národních a velmi rozdílných úprav.“

Kompromis není ideální pro žádnou ze zájmových skupin a ještě bude dále rozvíjen v trialogu, ale čeští dopravci se s ním budou umět vyrovnat. „Vyjmutí tranzitních, bilaterálních a omezeného počtu propojovacích třetizemních přeprav umožní našim dopravcům provádět přepravní kolečka bez plnění složitých předpisů pro vysílání. Kdo pojede do Španělska, pak sveze něco do Francie a odtud bude mít další přepravu domů, měl by být bez starostí. Také řidiči autobusů se v těchto pravidlech najdou. Zákaz 45hodinového týdenního odpočinku v kabině sice nevítáme, ale zkrácených odpočinků se netýká, což je dobře. Také úprava kabotáže je pro nás přijatelná,“ řekl k tomu generální tajemník Vojtěch Hromíř.

Zavedení minimální mzdy v Německu od roku 2015 a představení balíčku mobility v květnu 2017 přineslo spoustu náročné práce a vyjednávání, jež se dnes dostaly do svého závěru. Nyní bude v rukou vyjednavačů, k jakému výsledku dospějí v trialogu. Budou u toho i čeští zástupci a ČESMAD BOHEMIA bude vždy k dispozici pro odborné konzultace.

 

 

Nehodovost kamionů: mediální štvanice vs. realita

Martin Felix
26. března 2019

 

V posledních měsících se na sociálních sítích objevují videa vážných přestupků řidičů kamionů, která jsou následně šířena a komentována takřka všemi zpravodajskými medii. Je evidentní, že se jedná o velmi nebezpečné manévry, které jen díky duchapřítomnosti ostatních řidičů neskončily nehodou. Je možné, že zveřejnění těchto videí vyvolá v budoucnosti u dalších potenciálních hříšníků větší obezřetnost, nicméně již nyní je jisté, že nekorektní zasazení těchto událostí do kontextu nehodovosti značně ohýbá realitu.

Statistické údaje policejního prezidia o nehodovosti za roky 2018 a 2017 totiž poskytují o kamionové dopravě zcela opačný obraz. Oproti roku 2017 vloni celková nehodovost na českých silnicích vzrostla a dokonce stoupl počet obětí nehod o 63 osob. V kategorii nákladních vozidel s přívěsem a nákladních vozidel s návěsem, což jsou bezesporu právě kritizované kamiony, ovšem počet obětí v jimi zaviněných nehodách klesl z 31 na 16, tedy téměř o polovinu. Celkově tak činí tragické nehody, jejichž viníky jsou řidiči kamionů, pouhých 2,6 %. Řidiči kamionů jsou tedy naopak skupinou, která šla razantně proti negativnímu trendu vyšší nehodovosti.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř tuto situaci komentuje slovy: „Je nepochybné, že i řidiči kamionů musí zapracovat na dalším zvýšení bezpečnosti a mnozí mají své rezervy. Také neočekávám potlesk za to, že počet usmrcených osob v důsledku nehod zaviněných řidiči kamionů poklesl téměř o polovinu a činí tak necelá tři procenta. Na druhou stranu považuji za nepřijatelné, že média tuto skutečnost ignorují a pomocí několika excesů zachycených na kamery předkládají veřejnosti neobjektivní obraz silniční nákladní dopravy. Hází do jednoho pytle ony výtečníky s drtivou většinou ukázněných řidičů kamionů a mohou tím přispět k dalšímu prohloubení nedostatku řidičů, který ohrožuje prosperitu tohoto oboru.“

 

 

 

 

Čeští řidiči nemohou pykat za neschopnost Francie

Martin Felix
6. února 2019

 

ČESMAD BOHEMIA apeluje na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby se aktivně angažovalo v případu ve Francii uvězněného českého řidiče Jiřího Sagana.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř to zdůvodňuje slovy: „Již dvacet let se potýkáme s neschopností Francie a Velké Británie řešit ilegální migraci přes kanál La Manche. Přestože obě země disponují obrovským státním represivním aparátem, místo zaručení bezpečného průjezdu nabízejí celou dobu řidičům kamionů pouze knížecí rady, jak se bránit proti nežádoucímu vnikání migrantů do vozidel. Tyto pokyny vzhledem k neexistenci bezpečných odstavných ploch a chaosu v Calais není v lidských silách stoprocentně dodržovat, přesto za jejich porušení jsou v případě neúmyslného převozu migrantů řidiči i dopravci pokutováni stotisícovými částkami.

Situace se v posledních letech vyhrotila, a přestože státy bezradně přihlíží milionům beztrestně se pohybujících migrantů po Evropě, Francie si jako obětního beránka vybere zrovna českého řidiče kamionu a vezme mu dva roky života. Jeho nepodmíněný trest není veřejně doložen žádnými nezpochybnitelnými důkazy o úmyslném pašování lidí. Řidič Sagan černým pasažérům také nezpůsobil žádnou újmu. Uložený trest rozhodně migrační krizi nevyřeší, ale naopak zničí život jedné rodiny. Osobně pochybuji o tom, že by šel za stejných okolností do vězení i francouzský občan. Žádáme proto pana ministra zahraničí Petříčka, aby se za Jiřího Sagana postavil a požádal Francii o zveřejnění chybějících důkazů, které by vyvrátily podezření, že jde spíše o další ochranářské opatření vlastního trhu před cizími dopravci.“

 

 

Fiasko pro silniční dopravu v Evropském parlamentu

Martin Felix
10. ledna 2019

 

Výbor pro dopravu TRAN Evropského parlamentu dnes nechal evropské silniční dopravce napospas národním aplikacím pravidel o vysílání pracovníků. Členové výboru nepodpořili společná a jednotná pravidla pro vysílání ani navržené změny sociálních předpisů a ze tří částí tzv. Balíčku mobility schválili jen jednu, a to tu nejméně důležitou pro české dopravce. Shodli se pouze na změně pravidel kabotáže a například na povinném návratu vozidel domů každé čtyři týdny. Znamená to, že bude velmi těžké najít ještě nějaký kompromis pro zasedání pléna parlamentu 17. ledna. Je vysoce pravděpodobné, že se současný parlament s Balíčkem mobility nevypořádá a vyjde vniveč dobrý a odpracovaný výsledek z prosincové Rady ministrů.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA situaci komentuje: „Měli jsme po dvou letech tvrdé práce a velmi dobrém výsledku z Rady, kde české pozice hájili ministr Ťok a velvyslanec Zajíček, naději, že výbor pro dopravu zaujme konstruktivní přístup, který zabrání uplatňování 27 národních aplikací směrnice o vysílání pracovníků na unijní dopravce a jejich řidiče. Pokud se to nepodaří ani na plénu parlamentu v půlce ledna, budou naši dopravci i nadále vystaveni ochranářským opatřením na západě a naopak nebudou chráněni našimi národními pravidly proti náporu levné konkurence z východu. Dnešní výsledek výboru TRAN je velkým zklamáním!“

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se