Tiskové zprávy 2022

TZ2022

Barometr nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA predikuje hospodářské potíže

4. listopadu 2022
Martin Felix

Sdružení ČESMAD BOHEMIA publikuje na svých webových stránkách další vydání Barometru nákladní dopravy – čtvrtletní hodnocení situace v oboru silniční nákladní dopravy samotnými dopravními firmami. Výsledky jsou na https://info.odoprave.cz/barometr-nakladni-dopravy

Třetí čtvrtletí přineslo dvě zásadní informace. Razantně se v mezinárodní dopravě snížil optimismus při výhledu na zakázky na půl roku dopředu. Nyní je vidí pozitivně pouze 40 % dopravců v mezinárodní kamionové dopravě, to je o hrozivých 20 procentních bodů méně než minule. V dopravě vnitrostátní se s optimismem na zakázky dívá dokonce jen 31 % respondentů, to je o 18 procentních bodů méně než před třemi měsíci. Nálada a optimismus při výhledu na budoucí zakázky tedy mezi dopravci zcela zásadně poklesly. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „Ten rozdíl je veliký. Čísla znamenající pokles optimismu ohledně budoucího objemu zakázek nejsou pouze znepokojivým ukazatelem pro dopravu. Dle našich zkušeností tento trend vždy znamenal blížící se potíže pro celou ekonomiku. To pokaždé silniční doprava velmi citlivě predikuje.“
Druhé důležité zjištění se týká zaměstnávání řidičů z třetích zemí a průměrného věku řidičů v nákladní dopravě. Data byla vyhodnocena celkem za 311 firem a 8 950 zaměstnaných řidičů. 81 firem (26 %) zaměstnává třetizemní řidiče, zbývajících 230 zatím k této možnosti nepřistoupilo. 4 firmy dokonce mají výhradně třetizemní řidiče. Ve vzorku necelých 9 tisíc řidičů je 1 013 řidičů z třetích zemí, to je 11,3 %. Průměrný věk řidičů v uvedené skupině je 47,1 let. Mediánový průměrný věk ve firmě je 48 let, má-li tedy dopravce ve vlastní firmě  průměrný věk řidičů nižší, patří mezi polovinu těch "mladších" firem a naopak, s vyšším průměrem do té "starší" půlky. Rozpětí průměrů za jednotlivé firmy je od 24 do 64 let.

Řidiči z třetích zemí jsou velmi důležitou a nutnou posilou pro náš pracovní trh. A to s přihlédnutím k uvedeným průměrným věkům ve firmách a obtížnému zapojování mladých adeptů této profese.

 

Snížení spotřební daně z nafty dostalo šanci do konce roku 2023

16. září 2022
Martin Felix

 Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném režimu poslala do 3. čtení vládní návrh na zachování snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč z litru i po 30. září. Nižší sazba daně, tj. 8,45 Kč/l má platit do konce roku 2023. Návrh získal podporu i od opozice. Sdružení ČESMAD BOHEMIA toto opatření vlády vítá, protože významně podporuje konkurenceschopnost českých dopravců, a to zejména vůči kolegům a zároveň konkurentům ze zemí jako je Polsko, Maďarsko, Bulharsko nebo třeba Rumunsko, kde je sazba této daně na minimu stanoveném EU.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer k tomu dodává: „Podpora českých autodopravců v mezinárodní konkurenci znamená podporu exportu českých služeb. V tendrech rozhoduje každý halíř u nabízené ceny. Mezinárodní doprava operuje po celé Evropě, inkasuje platby od zahraničních odběratelů a všechny daně a odvody platí v České republice, což státnímu rozpočtu přináší ročně 800 tisíc korun z jednoho kamionu. Pokud je jeden náš kamion nahrazen zahraničním, dostává stát jen desetkrát méně za mýto. Státním financím pomáhá to, že české kamiony tankují naftu doma a s nimi i řada tranzitujících vozidel a řidičů z příhraničí.“

Nižší cena nafty uleví i rozpočtům krajů, měst a obcí, které zajišťují dopravní obslužnost a platí miliardy korun za autobusovou dopravu a také všem motoristům, kteří aktuálně platí za naftu o 5 korun více, než stojí benzín.

Bezprecedentní zvyšování nákladů dusí české autodopravce

Martin Felix
6. května 2022

ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě publikuje čtvrtletní index nákladů v silniční dopravě ( https://www.indexcesmad.cz/ ). Náklady v kamionové dopravě vzrostly v 1. čtvrtletí o 5,86 % ve vnitrostátní dopravě o 7,13 %. Obdobně se náklady zvyšovaly už v poslední čtvrtině loňského roku a kvůli extrémnímu růstu ceny nafty, vysoké inflaci a úrokovým sazbám očekáváme další výrazný skok v nákladech v aktuálním čtvrtletí. Zvyšující se náklady se dopravcům nedaří zcela promítat do cen pro zákazníky. To dokládají i aktuální výsledky v Barometru nákladní dopravy (https://info.odoprave.cz/barometr-nakladni-dopravy). Dopravci vždy odpovídají na otázku, zda dosáhli v posledním čtvrtletí zisku, jestli očekávají zisk v probíhajícím čtvrtletí a jak vidí zakázky na půl roku dopředu.

Nové vydání barometru ukazuje, že v mezinárodní dopravě nedosáhla v 1. čtvrtletí na zisk více než polovina dopravců, ve vnitrostátní to byly dokonce dvě třetiny. Pouze 43 % mezinárodních dopravců věří v úspěch v tomto čtvrtletí a jen 33 % vnitrostátních dopravců očekává zisk. To je o 8 procentních bodů méně než před 3 měsíci.  Stojí za tím především fakt, že čtvrtina dopravců zatím neuspěla v přenášení zvýšených nákladů do konečných cen téměř vůbec. Po 2 měsících od ruské agrese jen necelých 20 % dopravců ceny zvýšilo odpovídajícím způsobem, dalších 30 % alespoň u tří čtvrtin svých zakázek. O 11 % se zhoršil i výhled na budoucí objemy zakázek, téměř 40 % dopravců v MKD se obává, že v příštím půlroce bude bojovat o zakázky nebo vidí určitý útlum v produkci či obchodní činnosti u svých zákazníků. Proto není divu, že 22 % respondentů zvažuje kvůli aktuální situaci na trhu a vysokým cenám vstupů ukončení podnikání v dopravě. Dalších téměř 6 % toto zvažuje z jiných důvodů. To je alarmující situace. Stát má ročně na daních, odvodech a poplatcích z jednoho českého kamionu 800 tisíc korun. Pokud dopravce skončí a nahradí jej zahraniční konkurent, dostane stát jen 70 tisíc korun za mýto.

I proto je třeba, aby vláda dotáhla v parlamentu snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč/l s tím, že toto opatření nebude pro dopravce jen na 4 měsíce, ale nastálo. Dále by měla vláda vytvořit tlak na snížení marží ve výrobě a distribuci PHM a také nabídnout dopravcům i přímou podporu, která by jim pomohla aspoň zčásti krýt ztráty způsobené bezprecedentním růstem cen nafty a CNG.

 

Snížení spotřební daně je dobrým krokem, nesmí však zůstat posledním

Martin Felix
7. dubna 2022

Vláda včera večer rozhodla o snížení spotřební daně o 1,50 Kč na minimum požadované EU. Je to důležitý krok k obnovení konkurenceschopnosti českých dopravců vůči zahraničním firmám, jejichž vlády již k tomuto opatření přistoupily dříve. Bohužel bude toto platit až od června a jen do září. Proto ČESMAD BOHEMIA bude s vládou dále jednat o tom, aby snížení bylo trvalé.

Čtvrtina dopravních firem avizuje, že zastaví činnost do dvou měsíců, protože jim stále vznikají ztráty, když potřebují delší čas na přenesení vysokých cen nafty do cen za dopravu. Problémem dopravy jsou extrémně nízké marže jen dvě až tři procenta a nízká odolnost. To je důvod, proč ČESMAD trvá i na svém druhém požadavku, jímž je přímá finanční pomoc. Tu pro své dopravce již realizují vlády Francie, Itálie, Irska, Portugalska, Španělska a jednají o ní i jiné státy. Jejím smyslem není sanovat ztráty, ale dát dopravcům šanci se nadechnout a dojednat odpovídající ceny se zákazníky.

Prezident Sdružení Josef Melzer současnou situaci hodnotí slovy: „Čtvrtině českých dopravců hrozí, že do dvou měsíců skončí. Tím by byla vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb a znamenalo by to i vážný propad příjmů státu, vždyť za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800 tisíc korun na odvodech, kdežto cizí jen 70 tisíc korun za mýto. Snížení spotřební daně vítáme a zčásti naší dopravě pomůže, bez překlenovací přímé pomoci však náš obor utrpí nevratné ztráty.“

 

Evropské státy své dopravce podporují více, česká vláda váhá

29. března 2022
Martin Felix

Sdružení ČESMAD BOHEMIA znovu vyzvalo 24. března vládu, aby českým dopravcům pomohla zvládnout razantní nárůst cen nafty. Vláda nabídla zatím „měkká“ opatření ve formě odkladů plateb, ale dopravci trpí akutní platební neschopností, prodělávají a potřebují čas na promítnutí vysokých nákladů do cen. Z průzkumu Sdružení plyne, že skoro tři čtvrtiny z nich to ještě nedokázaly ani z poloviny, 63 % dopravců odhaduje, že se jim to podaří do 2 měsíců a 84 % do půl roku.

Pouze 13 % dopravců oceňuje odklad záloh na silniční daň, 9 % vítá avizované snížení sazeb silniční daně pro vozidla nad 12 t, ale 64 % to hodnotí jen jako drobnou pomoc. Odklad plateb DPH vítá 16 % dopravců. 17 % dopravců jedná o posunutí leasingových splátek. Ale je i 15 % dalších, jimž nebylo vyhověno. Je vidět, že měkká opatření nestačí.

Vlády ve Francii, Itálii, Německu, Polsku, Belgii, Slovinsku a dalších zemích provedly razantní zásahy do cen nafty, a dávají tak dopravcům možnost se nadechnout. Dopravci ve Francii a v Itálii k tomu mají přímé finanční podpory. Totéž potřebují i čeští dopravci. Mnoho z nich prodává vozidla, aby měli šanci přežít, je velmi reálné, že jich stovky až tisíce úplně skončí. Pouze 51 % českých dopravců věří, že současnou situaci s velkými ztrátami přežijí. Někteří už bohužel končí teď. Šesti procentům hrozí ukončení činnosti do konce dubna, dalším 10 % do konce května a dalším 33 % do půl roku, pokud jim vláda nepomůže.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer k tomu říká: „Opakovaně vyzývám vládu, aby dala před dogmatickým osekáváním rozpočtu za každou cenu přednost českým dopravcům a stejně jako vlády v jiných zemích jim nabídla konkrétní finanční pomoc. Jejím smyslem není sanovat ztráty, ale dát jim příležitost dojednat odpovídající ceny se zákazníky. Požadujeme konkrétní příspěvek na vozidlo po vzoru Francie a snížení spotřební daně z nafty o 1,60 Kč na litr. To dá těm, kdo to teď ustojí, šanci dále podnikat v konkurenci se zahraničními dopravci a pomůže to i běžným motoristům. Pan premiér si na nás čas zatím neudělal, přitom je vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb. A to by byl problém pro celou společnost. Za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800 tisíc korun na odvodech, kdežto cizí jen 70 tisíc korun za mýto. I proto je tedy v zájmu státu českým dopravcům pomoci. Dopravcům utíká čas, konflikt na Ukrajině je tu už přes měsíc. Krizový štáb sdružení už ohlásil připravenost k veřejnému vystoupení dopravců.“

 

Akutní ohrožení dopravců naftovou krizí

24. března 2022
Martin Felix  

V současné situaci, kdy cena nafty zvýšila dopravcům náklady na 1 km o 6 až 7 Kč, mají zejména menší dopravci zcela vyčerpáno cash flow a mnoho jich je ohroženo bankrotem. Měsíčně na jedno vozidlo doplácí 50 až 70 tisíc Kč a hrozí, že v řádu nízkých jednotek týdnů mnohým dojdou prostředky na zaplacení nafty a svá vozidla zastaví.

Vláda zatím pro dopravce připravila spíše „měkčí“ opatření ve formě odkladů některých plateb, která mohou podpořit jejich cash flow - viz tisková zpráva na stránkách Ministerstva financí, ale situace v dopravních firmách se dramaticky zhoršuje. Sdružení ČESMAD BOHEMIA se proto obrací na stát i s žádostí o přímou a rychlou finanční pomoc dopravcům k překlenutí období růstu cen a se žádostí o snížení spotřební daně z nafty na minimum EU. Podobná opatření již přijala řada evropských států a jen s nimi mohou čeští dopravci přežít a čelit zahraniční konkurenci. Prezident Sdružení Josef Melzer to zdůvodňuje slovy: „Silniční doprava je strategickým odvětvím státu, což prokázala v uplynulých dvou letech coronaviru. Kromě své nezastupitelnosti (realizuje až 80 % objemu všech přeprav) přináší státu i nemalé finanční příspěvky. Jeden český kamion generuje ročně cca 800 tis. Kč na daních a odvodech, ovšem v případě nahrazení zahraničním dopravcem, získává stát jen 70 tis. Kč na mýtu. Požadované snížení spotřební daně o 1,60 Kč by při současné úrovni cen výrazně příjem státu neohrozilo, neboť nyní při vyšších cenách za PHM získává na DPH o 2,50 až 3,20 Kč z litru více ve srovnání s průměrem roku 2021. Nižší daň ale dopravcům dá šanci v soutěži se zahraniční konkurencí i po ukončení konfliktu.“

Situace je závažná, Sdružení ČESMAD BOHEMIA tedy žádá vládu o opatření, která posílí finanční situaci dopravců, nikoliv pouze „měkká“ opatření, která odkládají problém dopravců na další období. Na podporu těchto požadavků vyhlašuje do odvolání připravenost k širokému veřejnému vystoupení dopravců.

 

Dopravci vyzývají premiéra k jednání

10. března 2022
Martin Felix

Silniční dopravci jsou rozhořčeni ze tří opatření, která včera vláda prezentovala jako pomoc v době růstu cen pohonných hmot. Předsednictvo ČESMADu BOHEMIA, největšího sdružení autodopravců v ČR, dnes zhodnotilo postup vlády jako zcela nekvalifikovaný. Zrušení povinného přimíchávání biosložek do nafty snížení ceny nepřináší, alternativní řešení pro plnění závazku EU snižovat emise jsou naopak dražší. Zrušení silniční daně z vozidel do 12 t se velkých vozidel a autobusů netýká vůbec a pouhý dohled nad maržemi prodejců pohonných hmot je nejen pro profesionální dopravce bez efektu.

Dopravci prodělávají velké peníze každým dnem a jejich peněžní rezervy se tenčí. Mnoho menších dopravců hlásí, že vydrží jen do konce měsíce, pokud nedojde ke změně nebo jim vláda nepomůže. Požadujeme v této mimořádné době třeba i netržní zásah do cen a do marží celého výrobního a distribučního řetězce. Není možné, aby byla u nás nafta o 10 Kč dražší než v Polsku, o 8 Kč dražší než na Slovensku a o 2 Kč dražší než v Rakousku. Vláda by se také neměla zdráhat jednat s EU o rozvolnění některých mantinelů v oblasti zdaňování paliv či vozidel.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer kromě probíhajících jednání s panem ministrem Kupkou žádá o setkání i premiéra Petra Fialu: „Včerejší tisková konference mě velmi zklamala. Vláda slavnostně oznámila, že neudělá pro naše členy nic. Zcela reálně hrozí, že mnozí dopravci nevyjedou a zboží nebude mít kdo vozit. Buď naše vláda nevnímá kritickou situaci dopravců, kteří jsou zasaženi růstem cen nafty jako první, nebo jim na rozdíl od vlád v okolních zemích pomoci nechce. Rád bych pana premiéra s našimi návrhy osobně seznámil.“

 

Vláda situaci s naftou pro dopravce nevyřešila

9. března 2022
Martin Felix


 Vláda zatím hodila silniční dopravce přes palubu. Na tiskové konferenci bohužel nezaznělo, že silniční dopravci, bez kterých se zastaví nejen ekonomika, ale i běžné zásobování a veřejná doprava, nemůžou prodělávat každým dnem spoustu peněz. Nejsou schopni nárůsty cen nafty přenášet na zákazníky, a mohou si tak jen vybrat ze dvou špatných řešení. Nepojedou, a prodělají, protože musí platit zaměstnance, leasingy atd., nebo pojedou pod náklady a prodělají také. Malí dopravci na výběr nemají, nepojedou, protože nemají na naftu. Někteří větší sice možná pojedou, ale i ti nejlepší z nich vydrží maximálně pár týdnů.  A banky dopravcům teď peníze nepůjčí.
Odpuštění silniční daně pro osobní a malá auta normálním dopravcům s "kamiony" a autobusy nepomůže, netýká se jich.

Takže jedinou pomocí je zrušení přidávání biosložky do paliva, ale i ta maximálně koruna na litr problém dopravců neřeší. To je ze strany státu jen gesto, které nepomůže. Pokud by se ale ještě snížila spotřební daň o dvě koruny, dostaly by se alespoň ceny bez DPH blízko cenám v Polsku nebo Maďarsku.

Prezident Sdružení Josef Melzer k tomu říká: „Potřebujeme nutně ihned s vládou jednat, mezi dopravci je situace vážná! Teď potřebujeme rychlé a účinné řešení, aspoň nějakou stabilitu a přibrzdění růstu cen. Silniční dopravci od vlády potřebují dostat čas na to, aby mohli vyšší náklady promítnout do cen. Když čas nedostanou, mnoho z nich končí, ale dopady pocítí každý v Česku.“  

Do cen nafty musí zasáhnout stát

7. března 2022
Martin Felix

Cena nafty roste v poslední době o koruny denně a postihuje silniční dopravce ihned a fatálně. Nemohou ani zčásti omezit svoji spotřebu jako individuální motoristé, ani okamžitě přenést vyšší náklady do ceny pro zákazníky. To je obtížné i u menších změn v nákladech a nějakou dobu to trvá. Dnes sjednaná cena za přepravu už po třech dnech nepokryje ani náklady, protože mezitím zdraží distributoři paliv o několik korun. Navíc jsou v sousedství dopravci z Polska, Maďarska či Rumunska, kteří zatím těží z nižší ceny nafty, kterou jim jejich vlády zajistily snížením daní nebo zastropováním ceny.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA se dnes obrátilo s naléhavou žádostí o zásah do nekontrolovatelného růstu cen nafty na ministra dopravy a jeho prostřednictvím na vládu. Bez zásahu vlády finančně z covidu vyčerpaní dopravci neustojí další enormní ztráty a hrozí i omezení mobility obyvatel a zboží.

Okamžitým opatřením by mělo být zastropování cen nafty na úroveň před útokem Ruska na Ukrajinu. Následně pak má vláda také snížit sazbu spotřební daně z nafty o 1,60 Kč na minimální přípustnou úroveň a dále jednat s Evropskou komisí o prolomení hranice minimální sazby v takto mimořádné situaci.

Složitá je i situace u autobusové dopravy objednávané samosprávami, kde často valorizace cen probíhá pouze jednou za rok, a skokový nárůst nafty v začátku roku může zlikvidovat cash flow dopravců během několika týdnů, protože vyšší náklady na naftu dostanou kompenzovány až v příštím roce. Proto navrhujeme společný postup ministerstva dopravy s kraji a městy, aby buď došlo k vyjasnění možností jednotlivých objednatelů vyjít v tomto aspektu svým dopravcům vstříc, nebo byl vytvořen speciální podpůrný program na posílení cash flow dopravců do narovnání cen.

Dopravci nabízí pomoc Ukrajině

28. února 2022
Martin Felix

K vlně solidarity s válkou zasaženou Ukrajinou se bez váhání přidávají i čeští autodopravci. Prezident Sdružení Josef Melzer k tomu říká: „Jsme velmi potěšeni, že čeští dopravci okamžitě zareagovali a nabízejí na pomoc Ukrajině volné kapacity kamionů, autobusů, ale i speciální techniku na dopravu stavebních strojů nebo vojenského materiálu. Na naši výzvu se bezprostředně přihlásily desítky členů, kromě toho mnoho firem pomáhá již individuálně.“

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř upřesňuje nabídku pomoci: „ČESMAD BOHEMIA také zajišťuje informace o podmínkách na hranicích, odbavení vozidel a nezbytných formálních procedurách. Členové Sdružení nabídli svá vozidla s posádkami a my je dáváme k dispozici krizovému štábu Ministerstva dopravy. Rovněž se na nás mohou obrátit i další organizace zajišťující pomoc, ať už potřebují přepravit materiál nebo osoby. Doufáme, že ozbrojená část konfliktu skončí co nejdříve, a jsme připraveni pomáhat i při následném překonávání jejích tragických následků.“

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se