Tiskové zprávy 2014

TZ2014

Přehled tiskových zpráv z roku 2014

TZ 19-12-14 Německá minimální mzda

Německá podpásovka sjednocené Evropě

Volný pohyb služeb jako základní pilíř Evropské unie se vinou Německa ocitá v zásadním ohrožení. SRN totiž plánuje, že jejich zákon o zavedení minimální mzdy (MiLoG) ve výši 8,50 € za hodinu se má od 1. ledna vztahovat i na všechny zahraniční dopravce, jejichž řidiči byť jen projíždějí Německem. Zákon hrozí vysokými sankcemi za neplnění až do výše 500 000 €. Znamenalo by to, že každý subjekt, který provádí dopravu osob nebo zboží a vstoupí na území Německa, bude povinen hlásit a evidovat každý výkon práce na území SRN a dát k dispozici německé kontrole pracovní výkazy zaměstnanců.

Je neslýchané, aby takto Německo zasahovalo do právního řádu jiné země a fakticky ovlivňovalo cenu dopravy mezi dvěma cizími státy prováděnou rovněž pro cizího zákazníka. Dnes německé úřady uvedly do provozu stránku, na které lze stáhnout formuláře k hlášení výkonu práce zaměstnanců na území SRN. Ty by se měly faxem (!) odesílat na příslušný úřad. Takovýto bezprecedentní nárůst byrokracie ještě sjednocená Evropa nezažila, navíc realizovaný poněkud primitivní technologií. Je nemožné, aby před každou přepravou někdo faxem posílal do Německa informaci, kdo a jak dlouho se bude na jeho území pohybovat, včetně osobních údajů.

Ani přes všechny urgence žádný z německých úřadů dosud oficiálně nepotvrdil, že se opatření bude skutečně týkat i tranzitujících dopravců a nevysvětlil, jak přesně bude kontrola dodržování minimální mzdy probíhat. Jak řekl generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř: „Sdružení ČESMAD BOHEMIA zásadně protestuje proti tomuto záměru. Žádáme české úřady o podporu našeho stanoviska a ochranu českých dopravců i ostatních podnikatelů před zneužíváním vnitrostátního práva jiného státu k omezování volného pohybu služeb v rámci EU."

TZ 20-11-14 Opět nový ministr

Opět nový ministr

Resort dopravy bohužel nadále pokračuje v překotných změnách ve svém vedení. Od roku 2010 tak do čela ministerstva přichází již osmý ministr. Tato fluktuace, která by byla pro jakoukoliv komerční firmu smrtelná, velmi oslabuje i koncepční práci Ministerstva dopravy.

Antonín Prachař byl odborně fundovaný a velmi pracovitý ministr, kterému se za necelý rok ve funkci podařilo rozhýbat skomírající budování infrastruktury podkopané předešlými vládami a přitom se věnovat i široké problematice ostatních dopravních oborů.

Očekáváme, že nově nastupující ministr nebude mužem pouze jediné agendy a co nejrychleji se seznámí i s problematikou silniční dopravy, která byla s výjimkou odcházejícího ministra většinou na okraji zájmu šéfů resortu. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Věřím, že nový pan ministr naváže na rozpracované projekty a nedojde znovu k umrtvení aktivit ministerstva na několik měsíců. Jsme připraveni s ním úzce spolupracovat."

 

TZ 27-10-14 Sobotka trestá Moraváky

Proč Sobotka trestá moravské řidiče?

Na dnešním jednání vláda schválila změny mýtných tarifů, došlo k tomu ovšem až poté, co předseda vlády Sobotka prosadil zachování zvýšení pátečních tarifů o 40 % mezi 15. a 20. hodinou. Jejich zrušení bylo s ministrem Prachařem vyjednáno jako jedna z kompenzací za růst tarifů.

To, že páteční zvýšené tarify zůstávají, státní rozpočet viditelným způsobem nijak neobohatí, zato budou zachovány velké komplikace pro dopravce, a především řidiče z Moravy. Pětihodinové zvýšení mýtného v pátek odpoledne buď připraví moravské řidiče o možnost pátečního návratu domů na víkend, nebo moravským dopravcům neúměrně zvýší náklady na mýtné. To ostatně potvrzuje generální ředitel ČSAD Uherské Hradiště Radislav Kusák: „Pro naše řidiče je velmi nepříjemné, že nemohou svůj pracovní týden ukončit jako většina občanů v pátek, ale musí do páteční noci zastavit na naší západní hranici. Nutno dodat, že se tak mnohdy děje za zcela nevyhovujících hygienických podmínek a někde i na hranici bezpečnosti, kvůli léta neřešenému nedostatku parkovacích míst. Je velmi nepříjemné, že stát bude nadále na řidičích vynucovat omezení, pro jehož realizaci nevytvořil základní podmínky."

Jedinou náplastí pro zhruba desetiprocentní navýšení mýtných tarifů tak pro dopravce zůstává zachování současné sazby pro vozidla ekologických tříd Euro V EEV a Euro VI, a to jak pro kamiony, tak pro autobusy, a snížení limitů pro získání množstevních slev na mýtném.

 

TZ 21-10-14 Překvapivé odmítnutí změn mýtných tarifů

Překvapivé odmítnutí změn mýtných tarifů

Na včerejším jednání vlády došlo k překvapivému odmítnutí návrhu na změny mýtných tarifů, a to i přes kladné stanovisko Legislativní rady vlády a vypořádání všech připomínek v meziresortním řízení. Přestože ČESMAD BOHEMIA principiálně nevidí vzhledem ke stavu naší infrastruktury opodstatnění mýtné zvyšovat, po několikaměsíčních tvrdých jednáních přistoupil na kompromisní variantu, zachovávající současné tarify pro ekologická vozidla třídy Euro V EEV a Euro VI.

Neočekávanou překážkou pro schválení návrhu se pro premiéra Sobotku stalo zrušení pátečních vyšších sazeb mezi 15. a 20. hodinou. Toto opatření přináší do státní pokladny minimum prostředků a jeho regulační funkce nebyla prokázána. Jeho trvání pouze komplikuje život moravským řidičům a dopravcům, kterým znesnadňuje páteční návrat domů ze západní Evropy. O to nepochopitelnější je, že premiérovi za jeho zachování stálo obětovat cca 550 milionů korun, které změna tarifů mohla přinést.

Zmrazení současných tarifů by pro české dopravce bylo dobrou zprávou, ovšem pouze v případě, že by tomu tak bylo minimálně po celý příští rok. Úvahy o novém projednávání návrhu a případně i ve zkráceném řízení tomu však nenapovídají. Prezident Sdružení a majitel dopravní firmy O. K. Trans Praha Vladimír Starosta k tomu dodává: „Pro dopravce je velice důležité, aby věděl, co se bude dít. Nemůže pracovat s tím, že se na konci roku dozví, že v průběhu prvního čtvrtletí budou sazby možná zvyšovány a možná také až za půl roku. To znemožňuje jakékoliv seriózní vyjednávání o cenách na příští rok, a ty jsou již v plném proudu nyní."

TZ 16-10-14 Nedestabilizujme ministerstvo

Měnit ministra dopravy znamená další destabilizaci resortu

Velmi smutná byla včerejší podívaná na pokus o grilování ve sněmovně s digestivem ve večerních Aktualitách. Vyměnit deset generálních ředitelů během deseti let by položilo i velmi dobře prosperující firmu. Na postu ministra dopravy takové změny, zdá se, nikoho příliš neděsí a čím dál častěji slyšíme volání po ministru jedenáctém. ČESMAD BOHEMIA by takovou změnu považoval za velice nedobrou, neboť by přispěla k nové destabilizaci resortu, kde je vidět zřetelná snaha napravit minulé chyby. A že jich nebylo málo.

Jednou z nejdůležitějších věcí je rozhýbání investic do chátrající a nedobudované infrastruktury. Přestože je všem jasné, že to není otázka několika měsíců, udělal v této oblasti ministr Prachař řadu důležitých kroků, které už dnes dávají oprávněnou naději, že v následujících letech se budování infrastruktury opět pohne kupředu. O to nevěrohodněji zní kritika na toto téma z úst ODS a TOP 09, stran, které v minulých letech pro rozběhnutí investic neudělaly zhola nic. Rovněž kritika přípravy tendru na nového provozovatele mýtného systému je do značné míry neférová. Na nečinnost a možné prodlení při výběru nového provozovatele jsme upozorňovali Prachařovy předchůdce ještě v době, kdy vůbec netušil, že se může stát ministrem, a resort řídili jeho nynější kritici. Dalším zdrojem nespokojenosti je personální situace na ŘSD. Tato věc opravdu potřebuje rychlé, ale především dlouhodobé řešení. V situaci, kdy rychle se měnící ministři ještě rychleji obměňovali vedoucí pracovníky této instituce, je úkol sehnat kvalitního kandidáta velmi těžký a vyžaduje nějaký čas.

Co Ministerstvo dopravy dnes potřebuje opravdu nejméně, je další změna ministra. Z výše popsaného se zdá, že opozice se v případě Ministerstva dopravy řídí heslem čím hůře, tím lépe a snaží se zastavit jeho probíhající stabilizaci. Vyzýváme proto koaliční vládu, aby zachovala ministrovi dopravy dostatečný časový prostor na uskutečnění nutných kroků vedoucích k řádnému fungování jeho resortu. Bylo by velmi smutné sledovat dalšího pověřence, jak se osm měsíců pokouší pochopit, v čem jsou největší defekty, a než stihne něco udělat, je obětován.

TZ 13-10-14 Kampaň řidič

ČESMAD BOHEMIA pomáhá dopravcům s náborem řidičů

Nedostatek řidičů se v současné době projevuje natolik, že některé dopravní firmy by rády přikoupily nová vozidla, ale protože je nemá kdo řídit, vozidla nekoupí a nabídky přeprav odřeknou. Tento stav pak ve svém důsledku poškozuje celou ekonomiku. Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jehož cca 2 000 členů provozuje více než 25 000 vozidel, se snaží na tuto situaci upozornit prostřednictvím billboardové kampaně a řešit podporou nových uchazečů o povolání řidiče.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu uvedl: „Uvědomujeme si, že získat patřičné řidičské oprávnění, průkaz profesní způsobilosti a vůbec zjistit, co všechno profese řidiče obnáší, není nijak jednoduché. Nabízíme proto všem zájemcům pomocnou ruku. Naše dceřiná firma Institut silniční dopravy pomůže adeptům řidičského povolání získat všechny potřebné informace. Nabízíme účast na praktických seminářích, na kterých lze získat informace, kde a jak hledat vhodné zaměstnání a samozřejmě následně pomůžeme i se získáním místa u některé z našich členských dopravních firem."

Kampaň na podporu získání nových řidičů startuje počátkem října na téměř dvou stovkách billboardů po celé České republice. Věříme, že optimistické obrázky Zdeňka Hofmana osloví zájemce o řidičské povolání přijatelnější formou, než jakou na nás útočili politici ve vrcholící předvolební kampani. Jsme rádi, že situaci na trhu práce si uvědomují i výrobci vozidel a naši kampaň finančně podpořili. Poděkování patří firmám DAF Trucks CZ, s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o., Volvo Truck Czech s.r.o., Scania Czech Republic s.r.o., Iveco Czech Republic, a. s. a Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., které se do projektu zapojily.
Obrázky v tiskové kvalitě jsou ke stažení na www.jedemevtomspolu.cz

TZ 11-08-14 Krize v Rusku

Ruské embargo likviduje i české autodopravce

Zákaz dovozu potravin do Ruska dopadl plnou silou i na české autodopravce a v mnoha případech bezprostředně ohrožuje jejich existenci. Je tomu tak především u firem, které jsou orientovány z větší části na přepravu embargovaných komodit. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že se většinou jedná o rychle se kazící zboží, které nelze dopravit zpět odesilateli nebo je umístit na jiném trhu.

V mnoha případech jsou zrušeny již nasmlouvané kontrakty, což znamená odstavení kamionů, propouštění zaměstnanců a v neposlední řadě neschopnost firem dostát svým finančním závazkům. Jak nám sdělil například ředitel firmy IESA Logistics a.s. Jan Brázda: „Dle našeho hrubého propočtu nám tato situace přinese měsíční ztrátu ve výši přibližně 750.000 CZK, což je v současné chvíli pro nás likvidační."

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se proto obrací na státní orgány s žádostí o kompenzace. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu uvedl: „Řada autodopravců, kteří zde úspěšně podnikají více než 20 let, je v důsledku odvetných opatření Ruské federace na pokraji bankrotu, bez reálné možnosti nahradit léta budované obchodní vazby kontrakty na nových trzích. Vzhledem k potížím, do kterých se tyto firmy nezaviněně dostaly, se připojujeme k naléhavé žádosti českých exportérů o státní pomoc."

TZ 04-08-14 Nekorektní zpoplatňování výjimek

Zpoplatňovaní výjimek ze zákazů jízd je nekorektní

Vláda má tento týden projednat návrh Ústeckého kraje na zpoplatnění výjimek z víkendových zákazů jízd. Výjimky ze zákazu jízd jsou některé stanoveny již zákonem (například převoz živých zvířat, rychle se kazícího zboží, pohonných hmot atd.). Protože zákonem nelze taxativně vymezit všechny možné případy, kdy je ve všeobecném zájmu, aby vozidlům byla umožněna jízda v době zákazu, jsou po zvážení jejich opodstatněnosti udělovány další výjimky. Vzhledem k tomu, že úřady v těchto případech již zvažují, zda je výjimka nutná a prospěšná, postrádá smysl, aby jejich množství bylo regulováno poplatkem, který v tomto případě má být 1000 Kč za rok. Celé opatření pak vyvolává dojem, že jde pouze o další tahání peněz z kapes dopravců.

Silniční doprava ročně na daních a mýtném přinese do státního rozpočtu zhruba 100 miliard korun. I v tomto kontextu považuje ČESMAD BOHEMIA za nekorektní, aby stát zpoplatňoval i takto jednoduchý správní úkon.

TZ 11-02-14 zvyšování pokut

Zvyšování pokut nenahradí nedostatečnou kontrolu

Dle informací ČTK chtějí senátoři zvýšit sankci za porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje povolený limit. Těm by nově měla hrozit pokuta až 20 000 korun. Přistižení provinilci by navíc dostali dva trestné body. Potřebu zvláštní vyšší sankce zdůvodnili senátoři tím, že zákaz není respektován především řidiči kamionů, jimž za jeho porušení nyní hrozí buď dvoutisícová bloková pokuta, nebo 2 500 korun ve správním řízení.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA odmítá další zvyšování již tak velmi citelných sankcí, které nijak neřeší podstatu problému. Je-li někde masivně tento zákaz porušován, svědčí to o zásadním selhání kontrolních orgánů, a to nelze v žádném případě nahrazovat šroubováním sankcí do nereálných výšek. Obzvláště, když vinou zanedbané údržby správci silnic řeší havarijní stav vozovky a mostů pouhou instalací zákazových značek, které jsou bohužel často umístěny tak nepromyšleně, že neumožní vozidlům ani se otočit, o stanovení objízdné trasy nemluvě.

ČESMAD BOHEMIA akceptuje instalaci značek zákazu vjezdu vozidel například tam, kde jsou využívány k zamezení objížděných zpoplatněných úseků. Důkazem fungování tohoto řešení je třeba situace na Pražském okruhu, kde díky důsledným kontrolám k žádnému porušování zákazu vjezdu kamionů nedochází. Naše zákony regulující silniční provoz a sankce za jejich nedodržování jsou již nyní dostatečně přísné. Je třeba, aby stát zajistil jejich respektování nasazením uniformovaných policistů v provozu a nikoliv od reality odtrženými zákonodárnými iniciativami.

 

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se