Tiskové zprávy 2021

rok 2021

Další Vánoce v kamionu?

14. prosince 2021
Martin Felix

Řidiči kamionu se opět stali rukojmími mezinárodní politiky. Vloni kvůli pandemickým opatřením, ale zřejmě spíše vinou nedohody mezi Velkou Británií a Francií před Brexitem, zůstaly tisíce řidičů uvězněny přes Vánoce na britské straně. Letos zažívají mnohadenní utrpení v čekajících kamionech na hranicích Běloruska s Evropskou unií, tedy Polskem, Litvou a Lotyšskem.

Na hraničních přechodech mezi Běloruskem a výše zmíněnými zeměmi stojí fronty kamionů dosahující několika desítek kilometrů, v nichž řidiči v nemožných hygienických podmínkách, bez možnosti si doplnit potraviny a vodu, čekají 4 až 6 dní, zaznamenali jsme i osmidenní čekání a kolonu v délce 42 km. Polští a litevští celníci provádějí důkladné kontroly vozidel za využití rentgenů, nutí některé řidiče, aby celý náklad vyložili a zase naložili, i když vždy není faktické podezření na převoz ilegálních migrantů. Především zde však tito celní úředníci nepracují v dostatečných počtech. Neplní tak ani zdaleka minimální počty odbavených kamionů, k nimž se země zavázaly. Od 9. prosince ještě situaci komplikuje zavedení běloruských navigačních plomb.

Je smutné, že řidiči kamionů jsou rukojmími a oběťmi politických sporů států. Země EU se dostaly do konfliktu s běloruským režimem a nástrojem politiky se stali i migranti z Blízkého východu a z Afriky. Role zemí na hranici Schengenského prostoru je velmi obtížná, část lidských zdrojů je vázána v terénu, ale nelze akceptovat, aby dopady vždy ležely na bedrech řidičů nákladní dopravy.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA dle slov svého generálního tajemníka Vojtěcha Hromíře naléhavě žádá o řešení této napjaté situace řadu institucí: „Vyzvali jsme Mezinárodní unii silniční dopravy IRU, aby řešila tento problém s Evropskou komisí. S žádostí o intervenci jsme se dopisy obrátili na ministry dopravy a zahraničních věcí a také na českou celní správu. Řešení vidíme v tom, aby Polsko, Litva a  Lotyšsko jako země Schengenu zajistily na svých hranicích s Běloruskem hladký průjezd nákladních vozidel se zbožím a zejména dostatečně kapacitní výkon celní služby. Zcela na místě by byla i výplata odškodného pro případy, kdy řidiči stráví na hraničních přechodech kvůli pomalému celnímu odbavení více než 24 hodin. Evropská komise by měla zřídit sociální fond, z nějž bude dopravcům a řidičům refundován každý další den čekání. Ale nyní jde hlavně o to, aby řidiči opět netrávili Vánoce někde v běloruských polích, ale doma s rodinami.“

 

Barometr nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA

23. listopadu 2021
Martin Felix

Současná turbulentní situace vyvolaná pandemií, zdražením energií a rozvrácením dodavatelsko-odběratelských řetězců postihuje prakticky všechny. Sdružení ČESMAD BOHEMIA se rozhodlo exaktně monitorovat situaci v oblasti silniční nákladní dopravy, tzv. Barometrem nákladní dopravy, kdy každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu. Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují, jak dopadne to právě probíhající, a indikují, jaké vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po skončeném čtvrtletí, tedy v lednu, dubnu, červenci a říjnu, nyní je prezentujeme poprvé - za 3. čtvrtletí 2021.

Ve 3. čtvrtletí téměř dvě třetiny (62 %) mezinárodních dopravců dosáhlo na zisk, horší to bylo v dopravě vnitrostátní, kde jen 56 % firem dopadlo dobře. Aktuální čtvrtletí s dramatickým nárůstem cen nafty už posílá do očekávané ztráty 57 % vnitrostátních dopravců, ale i 53 % mezinárodních kamionových firem. Rozdílně vidí tyto dvě skupiny svou budoucnost. Ve vnitrostátní dopravě jen 49 % firem hodnotí zakázky na příštích 6 měsíců pozitivně, v mezinárodním provozu je stav lepší, 61 % dopravců se nedostatku zakázek neobává.
Hlavním důvodem zhoršení výsledkového očekávání ve 4. čtvrtletí je skokový růst cen nafty od začátku října. Cena rostla i v letních měsících a zhoršila tak už výsledky za 3. čtvrtletí, ale zatímco k 1. říjnu byla na indexu 117 % od začátku roku, nyní je už o 31 % dražší než k 1. lednu. A to ještě nárůst tlumí snížená spotřební daň o korunu. Závažně vypadá situace v dopravě vnitrostátní, kde jen 43 % firem očekává z dopravní činnosti zisk. To odráží skokový růst všech nákladů, zvyšování režie, vysokou inflaci, tlak na mzdy ale i příběh s AdBlue, kde cena vzrostla o 300 %.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř komentuje výsledky ankety: "V komentářích k anketě dopravci nejvíce reflektují růst všech nákladových položek, zejména nafty, a klíčovým slovem je slovo cena. Kritizují také pomalý proces zaměstnávání řidičů z východu a celkově vysokou byrokracii u nás. Pro mnohé je problémem dlouhá splatnost faktur - 60 až 90 dní." To potvrzují i slova jednoho z respondentů: "Problém je v tom, že náklady na provoz značně vzrostly a odezva od zákazníků není v přímé úměře. Mám pocit, že v tak vážné situaci jsme se nikdy neocitli. Příští rok bude velice těžký."

 

 

Nedostatek AdBlue hrozí vážnou krizí

20. října 2021
Martin Felix

 V posledních dnech se v souvislosti se zdražováním energií a surovin začíná hlasitě mluvit i o kapalině AdBlue. Toto aditivum se na stojanech čerpacích stanic začalo objevovat zhruba před patnácti lety, když pro nákladní vozidla s naftovými motory začala platit emisní norma Euro 4. Po roce 2011 s příchodem normy Euro 5 se už bez ní neobešlo takřka žádné nově vyrobené užitkové vozidlo, s platností normy Euro 6 je ke svému provozu potřebují i mnohá osobní vozidla se vznětovým motorem. Systém selektivní katalytické redukce SCR pomocí vstřikování kapaliny AdBlue výrazně snižuje emise oxidů dusíku ve výfukových plynech. Aby bylo znemožněno obcházení těchto norem, jsou všechna vozidla používající AdBlue z výroby vybavena systémem znemožňujícím jejich provoz bez této kapaliny.

V posledním týdnu velkoobchodní cena AdBlue stoupla zhruba na trojnásobek, a to v důsledku zdražení základní suroviny pro její výrobu, jíž je zemní plyn. Navíc se objevují zprávy o omezování nebo dokonce zastavování její výroby. Bohužel celá Evropa a s ní i Česká republika zapomněla zařadit AdBlue mezi strategické suroviny. Přitom při přerušení dodávek dojde k zastavení prakticky všech nákladních vozidel, autobusů i stavebních strojů. Tedy taková malá apokalypsa, kdy by během několika hodin došlo i ostatní palivo na čerpacích stanicích, zastavily by se výrobní závody a ustalo zásobování zbožím i základními potravinami. Neblahým příkladem, sice z jiné příčiny, je Velká Británie.

Podle slov hlavních distributorů zatím dodávky na čerpací stanice, byť za podstatně vyšší cenu, ohroženy nejsou. Ovšem my už jsme lokální výpadky zaznamenali. Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř situaci komentuje: „Pevně věřím, že s množícími se zprávami o problémech s AdBlue nenastane panika s  vykupováním do zásoby, která by mohla vést ke skutečnému nedostatku. Touto situací, která se může opakovat i kdykoliv v budoucnosti, se musí neprodleně zabývat i vláda v souvislosti s tvorbou hmotných rezerv. Současně si myslím, že by měla včas zasáhnout především Evropská komise, protože právě unijní normy z AdBlue strategický materiál vytvořily. Možná jde o čistě obchodní spor výrobců a distributorů, ale rukojmími jsme my všichni. Komise pro podobné případy disponuje regulačními netržními pravomocemi.“

 

Ceny za silniční dopravu míří vzhůru

20. října 2021
Martin Felix

Současná bezprecedentní situace vyvolaná koronavirovou pandemií má zásadní dopady i do silniční dopravy. Ta prokázala a denně prokazuje svůj strategický význam, ale nemůže se vyhnout zdražování. Ceny jejích vstupů rostou ve všech ukazatelích, ať už se jedná o cenu paliva, samotných vozidel, energií, nákladů na lidské zdroje nebo o výši úroků. Nárůst vstupů se zatím pohybuje mezi 12 až 15 procenty. V některých případech nejde pouze o „drahotu“, ale vůbec o dostupnost. Nová dopravní technika má dodací lhůty delší než jeden rok, chybí i základní náhradní díly, někdy není olej a podobné banální položky. Odvykli jsme limitujícímu nedostatku materiálu, který se stává dnes realitou. Objevila se i nová hrozba v podobě výpadků dodávek AdBlue. Stejně jako nelze bez čipů vyrobit auto, nedostatek AdBlue by zastavil všechny moderní vznětové motory v nákladních vozidlech i autobusech.
Jsme v situaci, kdy doprava za ceny loňského roku se stává ekonomickou sebevraždou. A to se netýká jen nákladní dopravy, ale i té autobusové, která má vstupy podobné a v cenách je závislá na smlouvách se zadavateli. Ti budou muset připlatit. Cena nafty vzrostla od začátku roku o 7 korun, AdBlue je násobně dražší, vysoká inflace zvyšuje režii. Doprava do Británie silně ovlivněná Brexitem zdražila během několika měsíců o pětinu, ale podobný cenový skok lze v nejbližší době očekávat v celé Evropě a u všech typů přeprav. Silniční dopravci, se dostávají do stavu, že nejsou schopni plnit požadavky zákazníků. Vše ještě komplikují narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce, kdy se na jedné straně nedostává volných kapacit a na straně druhé stojí nevyložené kamiony před branami zavřených továren. Prezident ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer hodnotí současný stav silniční nákladní dopravy slovy: „Dnes nenajdete dopravce, který by byl schopen stoprocentně zajistit poptávané kapacity. Je běžné, že volný kamion, který byste potřebovali zítra, seženete až za týden. Vážně hrozí, že doprava se stane luxusním zbožím, její ceny mohou do konce roku vzrůst až o čtvrtinu.“

 

Tvrdá opatření v Itálii i pro české kamiony

14. října 2021
Martin Felix

Od zítřka 15. října budou muset v Itálii všichni zaměstnanci prokazovat svou bezinfekčnost, aby jim byl umožněn přístup do areálů firem. Platí to bohužel i pro místa nakládky a vykládky kamionů, a tedy pro všechny jejich řidiče. Mezinárodní doprava postižená skokovým navýšením nákladů, nedostatkem řidičů a snížením efektivity v důsledku zhroucení dodavatelsko-odběratelských vztahů je tak postavena před další nepříjemný problém.
Od 15. října budou muset mít dopravní společnosti zavedený kontrolní systém ověřování certifikátu EU Digital COVID. Platný digitální certifikát EU COVID (s QR kódem), tzv. covid pass se vydává na základě kompletní vakcinace, absolvovaného testu nebo po prodělání Covid-19. Neočkovaní řidiči a ti, kteří Covid-19 neprodělali, se tak dostanou do značných potíží. Platnost PCR testů je totiž uznávána 72 hodin, antigenních pouze 48 hodin. Testy z ČR tak mohou řidičům snadno propadnout, získání testu v Itálii je pak samozřejmě pro řidiče kamionu spojeno se značnými logistickými komplikacemi (hledání testovacího místa vzdáleného od místa vykládky nebo nakládky, bezpečné parkování nákladního vozidla, čekání až 24 hodin na vyhodnocení testu...).
Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „Jestliže se nezvýší proočkovanost českých řidičů, která se dle našich informací nijak neliší od běžného průměru, hrozí narušení plynulosti výměny zboží s Itálií. Ta je naším významným obchodním partnerem. Navíc lze bohužel očekávat, že podobná opatření přijmou i další země, tak jako to už udělalo Rumunsko. Obrátili jsme se spolu s Mezinárodní unií silniční dopravy na Evropskou komisi se žádostí o intervenci vůči Itálii. Požadujeme pardon pro řidiče nákladní dopravy, nebo alespoň odložení platnosti tohoto opatření. Zatím bez odezvy.“

 

D1 modernizovaná

29. září 2021
Martin Felix

2. října končí modernizace D1. Pro všechny silniční automobilové dopravce a jejich zaměstnance by to měl být velký den, protože modernizace naší nejstarší dálnice začala v hodině dvanácté a zabránila jejímu možnému zhroucení. Řidiči kamionů strávili v kolonách během oprav stovky hodin. Firmám se snížila efektivita, snížil se i proběh a průměrná rychlost vozidel.
Bohužel kvůli tristním poměrům panujícím v České republice při povolování dopravních staveb nedošlo k žádoucímu rozšíření D1 na tři pruhy v každém směru po celé její délce, ani k vybudování nových odstavných ploch pro kamiony v dostatečném počtu. Kvůli zhruba 2 000 chybějícím parkovacím místům na našich dálnicích jsou řidiči tak nadále dennodenně vystaveni neřešitelnému dilematu porušit předpisy o době jízdy a odpočinku nebo zaparkovat, kde se dá. Řešením může být větší zapojení privátních truckparků podél dálnic, které mohou nabídnout svou kapacitu řidičům. Stát by měl jejich budování podpořit.
Zlepšení podmínek pro komerční dopravu by se mělo stát nyní prioritou. Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř to upřesňuje: „Nemyslím tím jen možnost vůbec dodržovat zákon a mít kde vykonávat odpočinek, ale mít k dispozici civilizované hygienické podmínky. A to i u zákazníků při nakládce nebo vykládce. Přehlížení těchto požadavků je také jedním z důvodů neustále rostoucího nedostatku řidičů. A jak ukazuje současné dění ve Velké Británii, nedostatek řidičů nákladní dopravy může vést k celospolečenskému kolapsu.“

Předjíždění cyklistů

16. září 2021
Martin Felix

Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné obsahuje také ustanovení o bezpečném předjíždění cyklistů ve vzdálenosti 1,5 metru, resp. 1 metru při rychlosti do 30 km/h. Na rozdíl od původní poslanecké verze vypouští velice přísné sankce – zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců, sedm trestných bodů a pokutu pět až deset tisíc korun.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA si je plně vědomo závažnosti dané problematiky a vítá celospolečenskou diskuzi na toto téma. Řidiči nákladních vozidel a autobusů musí být velmi opatrní při kontaktu se zranitelnějšími účastníky silničního provozu. Ke schválené podobě zákona dodává generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř: „Zásada dodržování bezpečného odstupu je zcela bez diskuze. Problém předjíždění cyklistů vnímáme jako důležité téma, ale jsme rádi, že neprošla verze s tvrdšími tresty, pro profesionální řidiče doslova likvidačními. Předpokládám, že se o uplatňování zákona a obtížné kontrole odstupu při předjíždění cyklistů povede ještě debata. Hodně bude záležet na přístupu a možnostech policie. Šířku odstupu neutváří jen předjíždějící vozidlo, ale i sám cyklista, který může měnit svoji dráhu a rozměrnější vozidla jej předjíždějí i několik sekund. Je také faktem, že v České republice jsou i delší úseky, které takové předjetí velkým vozidlům prakticky neumožňují a přitom po nich vedou trasy linkových autobusů. Uvidíme, jak si zákon sedne, každopádně je dobře, když si spoluodpovědnost za bezpečí všech účastníků provozu všichni uvědomíme.“

 

Nebezpečné hrátky s cenami paliv

10. září 2021
Martin Felix

Za současnou inflací stojí z části i vysoké ceny benzinu a nafty. O to větší pozdvižení vyvolala zpráva z německých médií, že tamní vláda v tichosti připravuje zvýšení cen paliv o těžko uvěřitelných 18 korun, to je o více než 50%. Záminkou je předpokládané neplnění dekarbonizačních cílů v dopravním sektoru a pomalý přechod k bezemisní dopravě.
Třeba to zabere na nás obyčejné motoristy, ale pro dálkovou kamionovou dopravu je to prazvláštní zdůvodnění. Zodpovědní politici jakoby si neuvědomovali, že v současné době není na trhu žádné reálně využitelné větší vozidlo na alternativní pohon a ještě poměrně dlouho nebude. Elektrické dálkové tahače zatím figurují pouze ve snech Tesly a jejího zakladatele Elona Muska, pro vodíková vozidla, která se již začínají testovat, zcela chybí plnicí infrastruktura a samozřejmě je na trhu nikde neseženete.
Pro české dopravce by skokové zdražení v Německu příliš neznamenalo. Jejich kamiony ujedou na nádrž více než 2 000 km, většinou tankují v České republice a již dnes dražší německé naftě se z pochopitelných ekonomických důvodů vyhýbají. O to víc jsou závislí na tuzemských cenách nafty. Jakékoliv zvýšení spotřební daně by je okamžitě podrazilo vůči levnější východní konkurenci těžící právě z domácí nižší ceny nafty a samozřejmě také práce. Je faktem, že o výši zdanění fosilních paliv a všech energií začíná nyní diskutovat celá Evropa. Jakkoliv ovšem předbíhat schválení nové směrnice EU o zdanění energií a zdražovat pohonné hmoty dřív než zbytek okolních států by bylo pro české dopravce obsluhující naší exportní ekonomiku smrtelné. To přenechme ambiciózním Němcům.

 

Turbulentní situace v silniční dopravě

27. srpna 2021
Martin Felix

Předsednictvo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA hodnotilo na konci prázdnin situaci v silniční dopravě. Rozhodně nelze mluvit o nedostatku zakázek, ale stagnuje poptávka v e-komerci a prohlubuje se nejistota a výpadky v automobilovém průmyslu, u nějž lze letos očekávat pokles zakázek o 15 až 20 procent. Ještě horší je nepravidelnost a rušení objednávek na poslední chvíli.. Jen obtížně se dá plánovat, snižuje se efektivita dopravy a ta se prodražuje.

Situaci kromě  personálních limitů nově komplikují i problémy s dopravní technikou. Prezident Sdružení Josef Melzer to upřesňuje: „Silniční dopravci se potýkají s dlouho nepoznanými překážkami. Neustále se prodlužují dodací lhůty nové techniky a dosluhující starší auta mnohdy není jak opravovat. Nedostatky náhradních dílů ale třeba i maziv ohrožují údržbu a tím i provoz nových a zánovních vozidel. Došlo to tak daleko, že vozidla určená k vyřazení si raději nějaký čas necháváme stát na dvoře, abychom je v případě nutnosti použili na náhradní díly. Pořizování nové techniky trpí kromě výpadků výroby také rostoucími úroky, které prodražují financování.“

Jednoduchá není ani situace v autobusové dopravě, jak potvrzuje předseda sekce osobní dopravy Sdružení Radislav Kusák: „S příchodem prázdnin se začaly konečně rozjíždět zájezdové autobusy. Postupně červenající mapa zájezdových destinací však opět zájem cestujících snižuje a nejistota v celém odvětví znovu stoupá. S napětím očekáváme, zda se alespoň školy i s návaznými aktivitami rozběhnou v předcovidovém tempu. S novým problémem se potýkají i dopravci a jejich řidiči na linkových autobusech. Přibývá cestujících odmítajících dodržovat protiepidemická vládní nařízení. Řidiči řeší ve dveřích autobusu problémy, na nichž se neshodne ani vláda se soudy, a vystavují se tak dalším stresovým situacím, kterých je v běžném provozu již tak dost. Klid dopravcům s linkovými autobusy nepřidávají ani probíhající výběrová řízení na dopravní obslužnost. Zde byla promrhána příležitost sjednotit mezi kraji podmínky jednotlivých výběrových řízení, požadavky na odbavovací systémy a technické parametry autobusů. Pořízené autobusy jsou často použitelné pouze v jednom kraji a během trvání vysoutěženého kontraktu, což není ani ekonomické ani efektivní.“

 

Tisková zpráva Truckjobs - Portál pro profesionální řidiče a dopravní firmy

2. srpna 2021
Martin Felix

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě vnímá a řeší nedostatek profesionálních řidičů.  Je faktem, že odvětví silniční dopravy trpí trvalým nedostatkem kvalitních řidičů, a to nejen v ČR, ale i všech evropských zemích. Je to extrémně znát v letních měsících, kdy si někteří řidiči vybírají dovolenou a dopravci nejsou schopni plně uspokojovat poptávku. ČESMAD BOHEMIA odhaduje, že v ČR chybí 15 tisíc řidičů kamionů a 5 tisíc řidičů autobusů.

Proto od roku 2008 jeho dceřiná společnost INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD BOHEMIA s.r.o. (ISD) vytváří podmínky pro dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů v oblasti dopravy a logistiky, přispívá k popularizaci profese řidiče silniční nákladní a autobusové dopravy, komunikuje se středním školstvím a napomáhá uchazečům při jejich vstupu do tohoto oboru.
ISD rovněž provozuje pracovní a informačně-poradenský portál Truckjobs.cz. Během pěti let své existence dokázal Truckjobs vytvořit vlastní sociální síť, prostřednictvím které jsou dopravní firmy schopné oslovit řidiče kamionů a autobusů. Truckjobs začal tuto síť brzy doplňovat a zahájil spolupráci s významnými internetovými stránkami určenými pro řidiče a profesně blízkými inzertními stránkami. Tato spolupráce se stala základem pro vytvoření skupiny Truckjobsu.

Ředitel ISD Tomáš Bicera popisuje rozvoj této platformy:

        „V posledních dvou let se Truckjobs zaměřil na doplnění této skupiny o internetové zájmové stránky určené pro řidiče. V červnu 2021 byl Truckjobs.cz prostřednictvím své skupiny schopen oslovit více než 30 tisíc řidičů z České i Slovenské republiky. Během července 2021 se k této skupině přidaly další stránky a skupina tohoto portálu se rozrostla o dalších 22 000 řidičů. Truckjobs tak překonal hranici 50 tisíc řidičů, se kterými je schopen svou inzercí a svými příspěvky komunikovat, a posílil tak svou roli dominantního pracovního portálu určeného českým dopravním firmám.“

 

Fit-for-55

14. července 2021
Martin Felix

Evropská komise dnes zveřejnila balíček Fit-for-55, který obsahuje širokou škálu návrhů, které by měly umožnit snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 a učinit EU klimaticky neutrální do roku 2050.
Podle názoru Mezinárodní unie silniční dopravy IRU i Sdružení ČESMAD BOHEMIA, se však Komise příliš soustředí na vozidla s nulovými emisemi a nedostatečně zohledňuje přechodné období vedoucí k tomuto cíli. Většina opatření je primárně zaměřena na podporu elektrifikace a používání vodíku, ale tyto technologie nejsou v krátkodobém horizontu připravené pro běžné použití v komerční silniční dopravě. Na druhou stranu vítáme závazné cíle pro členské státy zavést síťovou infrastrukturu pro čerpání alternativních paliv s ohledem na specifické potřeby komerční silniční dopravy a těžkých nákladních vozidel.
Silniční dopravě hrozí ovšem razantní skokové navýšení nákladů. Fit for 55  chce zavést emisní povolenky i pro silniční dopravu a to už je třetí forma penalizace spolu s příplatky za emise CO2 v sazbách za užití infrastruktury dle směrnice o Eurovignette a uvažovanou změnou zdanění energií. Připočteme-li k tomu cenu vozidel na alternativní pohony, která v současnosti běžně dosahuje trojnásobku dieselových verzí, hrozí masivní růst cen za dopravu s širokými dopady do celého hospodářství zemí EU. Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu říká: „tím, kdo dopady balíčku Fit for 55 zaplatí, budou jednoznačně spotřebitelé. Ti si připlatí za cenu zboží. Aby nárůst cen nebyl skokový, je třeba, aby všechna opatření počítala s přechodným obdobím. Příkladem budiž využívání těžkých nákladních vozidel s pohony na LNG. Tato technologie existuje a stát už investoval i stovky milionů do plynových čerpacích stanic. V budoucnu pak počítáme s nástupem vodíku, možná elektřiny.“

 

Profesionál nebourá

1. července 2021
Martin Felix

Současně se začátkem prázdnin startuje dopravně bezpečnostní kampaň Sdružení ČESMAD BOHEMIA nazvaná Řidič profesionál nebourá, aneb začínáme u sebe. Kampaň vznikla za podpory Fondu zábrany škod spravovaného ČKP a navazuje na projekt Kamionautomat, jehož cílem bylo upozornit na konfliktní situace mezi nákladní dopravou a ostatními, podstatně zranitelnějšími účastníky silničního provozu, a na projekt na snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR nazvaný Transit.Tir.cz.
Projekt Řidič profesionál nebourá, aneb začínáme u sebe je zaměřen na opatření směřující k odstranění šesti nejčastějších příčin nehod zaviněných řidiči nákladních vozidel. Jedná se o nedodržování bezpečného odstupu, používání telefonního přístroje či jiného hovorového nebo záznamového zařízení bez handsfree, nesledování a nerespektování výstražné signalizace na železničních přejezdech, nevhodný způsob předjíždění, nedostatečnou kontrolu stavu vozidla a upevnění nákladu a nerespektování limitů doby řízení a odpočinku. Formou audio spotů vysílaných na rádiích oblíbených mezi řidiči kamionů (Kiss, Beat, Country a Dálnice) upozorňuje na výše zmíněné rizikové chování, a snaží se tak přispět k jeho eliminaci.
Na www.profesionalneboura.cz pak rozbor kritických situací doplňuje v odlehčené formě i komiks, jehož hlavní protagonista Český trucker s rysy Jamese Bonda s nadsázkou demonstruje stopařce, kam vede nedodržování bezpečnostních zásad a naopak, jak má vypadat respekt k pravidlům v praxi. Co při přípravě projektu bylo nejsložitější, vysvětluje mluvčí Sdružení Martin Felix: „Asi nejtěžší bylo zvolit tón kampaně. V každém případě jsme se chtěli vyhnout mentorování, které spíš odradí, než motivuje. Nevolili jsme ani odstrašování tragickými následky, jehož emoční síla zapůsobí spíš na televizních obrazovkách než prostřednictvím rádia. Náš hrdina Český trucker, který promlouvá hlasem Jiřího Dvořáka (dabér Daniela Craiga v roli Jamese Bonda), hraje spíš na stavovskou čest profesionálů, kteří by na silnicích měli být ostatním příkladem. Totéž platí i pro doprovodný komiks z pera Zdeňka Hofmana. Věříme, že i mírná nadsázka přispěje k posunu bezpečnosti na našich silnicích o krůček kupředu. Nejtěžších nehod s tragickými následky ročně zaviní řidiči těžkých nákladních vozidel sice méně než pět procent, ale nepochybně stojí za to bojovat o každý život.“

Postcovidový syndrom ohrožuje silniční dopravu

29. června 2021
Martin Felix

Silniční nákladní doprava v období pandemie a lockdownů potvrdila svou nezastupitelnost a díky své pružnosti pomohla udržet v chodu zásobování a traumatizované hospodářství. Ani ona však nevyvázla bez šrámů. Karanténní opatření a nemoc samotná, omezení pohybu pracovních sil a přerušení práce autoškol prohloubily problémy na pracovním trhu řidičů. Nevytížená vozidla, ztráty času na hranicích a propady v zakázkách znamenaly absenci zisku, který často nahradila ztráta.
Nyní se k periodicky se opakujícím nepříznivým vlivům v podobě posilování kurzu koruny a růstu cen nafty přidává bezprecedentní narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nedostatek jednotlivých dílů i surovin a vážné narušení dodávek ze zámoří vede k přerušování i zastavování výroby a zcela ochromilo možnosti plánování. Dříve bezchybně běžící stroj výroby živený plynulými dodávkami začíná vynechávat a hrozí, že se vlivem lavinového efektu zastaví úplně. Naložené kamiony zůstávají stát na parkovištích a jejich kapacity chybí tam, kde je třeba nárazově zvýšit dodávky. Dopravcům tak strmě narůstají náklady a přitom nejsou schopni na neplánované požadavky zákazníků bezprostředně reagovat. Generální ředitel skupiny C.S.CARGO Aleš Willert říká: „Zákazníci ruší objednávky na poslední chvíli, nebo naopak potřebují nereálné objemy přepravit okamžitě. Kamiony se nám nevracejí vytížené, protože se rozpadají pracně sestavená přepravní kolečka. Někteří zákazníci mají naše návěsy místo skladů. To nám zásadně narušuje ekonomiku přeprav. Chápeme, že je situace složitá, ale takhle to dál nepůjde.“
Nejviditelněji je postižen pro Českou republiku tak důležitý automobilový průmysl. Oznámená dvoutýdenní odstávka výroby ve Škodovce je však pouze špičkou ledovce. Neradostnou situaci hodnotí prezident ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer: „S problémy ve výrobě se potýká značná část podniků, a začínají se tak projevovat dříve nepoznané meze pružnosti a přizpůsobivosti silniční nákladní dopravy. Ty nemusí vyřešit ani nezbytné a výrazné zvýšení cen za dopravu. Podniky také musí obnovit alespoň částečně svou schopnost plánování dopravy, kterou v prázdninovém období čeká z důvodů dovolených další kapacitní zkouška. V opačném případě hrozí, že silniční doprava ztratí schopnost obsluhovat výrobní řetězec a dále roztočí spirálu výpadků generovaných kolapsem dopravy námořní.“

 

Německo svými kontrolami přetěžuje síť testovacích míst v ČR


5. března 2021
Martin Felix

Spolková republika Německo ve středu prodloužila kontroly pendlerů a řidičů kamionů o další dva týdny do 17. března. Všichni řidiči, kteří byli během posledních 10 dnů v zemi s mutací viru (Česká republika, Slovensko, Tyrolsko a další), se při nich musí při vjezdu do Německa prokázat negativním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin, který provedlo schválené zdravotnické zařízení. Mimo to musí mít pro každý vstup registraci.
Situaci nezměnilo ani čtvrteční jednání, vyvolané otevřeným dopisem generálního tajemníka Mezinárodní unie silniční dopravy Umberta de Pretto, v němž kancléřku Angelu Merkelovou žádala organizace zastupující dopravce z celého světa o uvolnění opatření pro profesionální řidiče. Hlavním argumentem byla minimální incidence řidičů nákladní dopravy a potřeba zachovat hladký průjezd hranic podle principu „Green Lanes“ a bezproblémovou výměnu zboží. Zástupci IRU spolu se 3 německými svazy dopravců (BGL, DSLV a AMÖ) se setkali s ministerstvy zdravotnictví, vnitra a dopravy. Na jednání zaznělo, že Německo považuje opatření za přiměřená a neohrožující přepravní řetězec a jedinou pozitivní zprávou bylo, že se zvažuje zavedení jednotných federálních pravidel pro karanténu. To by odstranilo např. problém v Meklenbursku-Dolním Pomořansku, kde musí po příjezdu do karantény i řidiči kamionů, aniž by byli pozitivně testováni.
Německo tak svým požadavkem na testování řidičů přetěžuje síť testovacích zařízení v ČR. Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu říká: “Už třetí týden se dopravci potýkají se zajišťováním testů pro své řidiče. V mnoha místech je nedostatek testovacích kapacit a řidiči místo odpočinku čekají ve frontách na testy. Někteří řidiči jezdí do Německa denně a podstoupit test třikrát za týden není nic příjemného. Stát hradí antigenní testy s odstupem 3 dnů a ve lhůtě 90 dní od nemoci je nehradí vůbec. To samozřejmě Německo nezajímá a také jej nezajímá, že bylo u nás nově zavedeno povinné testování ve firmách, které odčerpává oficiální testovací kapacity. Už se objevily i případy falešných testů. Dokud Německo nezmírní svá opatření, žádáme opakovaně Ministerstvo zdravotnictví, aby měli řidiči hrazené antigenní testy jednou za 48 hodin a i ve lhůtě 90 dnů od prodělaného covidu.“

Pěkná odměna řidičům kamionů

21. února 2021
Martin Felix

Pěknou odměnu za to, že po celou dobu koronakrize zajišťují zásobování a chod ekonomiky, připravilo českým řidičům kamionů Německo.

Od rána stojí v mnohakilometrových kolonách na hranicích a čekají, až budou vpuštěni s negativním testem do Německa. V silném mrazu stojí mnoho řidičů v houfech před improvizovanými testovacími centry, a jestli dosud byli zdraví, tak teď buď nastydnou, nebo virus konečně chytnou. Zcela nereálné bylo, aby se během dvou dnů od vyhlášení opatření stihli otestovat i tranzitující řidiči ze zahraničí. Bulhar nebo Rumun jede do ČR několik dnů. Podobně nedomyšlené opatření, které zavedla Francie před Vánocemi, ukázalo, že řidiči kamionů s minimem kontaktů nejsou závadovou skupinou. Z 33 000 testů provedených před opuštěním Británie bylo jen 102 pozitivních. Zkušenost našich dopravců z víkendu, kdy sháněli pro řidiče testy, říká, že pozitivita je minimální, pod úrovní jednoho procenta.

Kamiony nejezdí do zahraničí pro vlastní zábavu. Vozí zboží zákazníkům, kteří na něj čekají. Omezení dopravy a vyvolaná zpoždění nebo dokonce selhání v dodání ohrožují i je. Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř vyzývá:

    „Doufám, že zákazníci budou k dopravcům vstřícní. Přepravy se mohou opozdit a také mohou být dražší. Je na místě, aby toto zákazník zohlednil. A také bychom uvítali, kdyby velcí výrobci svou vahou podpořili snahy o zmírnění opatření, která plynulou dopravu ohrožují.“

Proto Sdružení ČESMAD BOHEMIA žádá českou vládu, aby i nadále jednala s německým protějškem o úlevě pro řidiče kamionů. Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer říká:

    „Řidič kamionu potká při své cestě za týden jen několik lidí a všude jsou dodržována striktní opatření. Nedává smysl, aby byl jejich vstup do země podmiňován negativním testem. Už vůbec žádný smysl to nedává u tranzitujících vozidel. Síť testovacích míst v České republice praská ve švech, nelze se zaregistrovat na nejbližší dny. Mrzí mě, že Němci udělali takové rozhodnutí s bezprostřední účinností.“

 

 

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se