Tiskové zprávy 2017

Přehled tiskových zprávy, vydaných Sdružením ČESMAD BOHEMIA v roce 2017

Řidiči ze směrnice o vysílání pracovníků snad vypadnou, ale…

26. října 2017

Ministři států EU se v pondělí v Lucemburku dohodli, že řidiči mezinárodní dopravy nebudou podléhat revizi směrnice o vysílání pracovníků, dokud nebudou podmínky jejího uplatňování stanoveny specifickým předpisem. To je správný krok, který i ČESMAD BOHEMIA prosazoval řadu měsíců. Je to ovšem pouze krok první, protože pravidla pro řidiče budou stanovena v tzv. Silničním balíčku, o jehož znění se vedou spory.

K tomu říká generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř: „I bruselským politikům je již zcela zřejmé, že povolání řidiče mezinárodní dopravy je natolik specifické, že nemůže podléhat obecným zásadám o vysílání pracovníků. Nyní budeme tvrdě bojovat o to, aby se silniční balíček, který pro řidiče tyto zásady ustanoví, nestal platformou pro ochranářské snahy bohatších unijních zemí. Některé státy v čele s Francií a Německem totiž požadují, aby řidiči i při běžných mezinárodních přepravách podléhali vždy pracovně právním pravidlům té země, ve které se zrovna nacházejí. To ovšem znamená likvidační nárůst byrokracie, kterou nezvládají ani dopravci ze zemí, které se takto snaží ochránit svůj trh, což jasně dokázaly kontroly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.“

Kompromisním řešením, které spolu s českým sdružením dopravců prosazují i asociace z dalších 16 zemí, je uplatňovat pravidla pro vyslané pracovníky pouze na řidiče, kteří se nejméně jeden měsíc nevrátí do své domovské země. Tak by byly vyřešeny i oprávněné požadavky na boj s tzv. nomádskými řidiči a schránkovými firmami, které je využívají.

 

 

 

Praha se chce vozit po zádech Středočechů

18. července 2017
Martin Felix

Pražští radní dnes schválili zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 m do Prahy. Zákaz se týká i Jižní a Štěrboholské spojky a Spořilovské. To je jediná dostupná a kapacitní trasa spojující dnes dálnice D1 a D11. Nákladním vozidlům se má také zakázat sjezd z okruhu do města. Nejsou ale všude vilové čtvrti, kde tato vozidla nemají co dělat, ale například ve východní části je mnoho provozů a obchodů, které jsou na zásobování závislé. Mají je jejich majitelé zavřít?

To, že není dnes dostavěn Pražský okruh, není vinou obyvatel středních Čech, žijících v obcích, které budou extrémně postiženy kamiony hledajícími jakoukoliv cestu. Nebo mají jejich řidiči sjíždět z dálnice D1 už někde na Vysočině a prodírat se po cestách, které pro takovouto dopravu už vůbec nejsou určeny?

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř řekl: „Praha se svým zákazem chce vozit po zádech Středočechů. Toto rozhodnutí nelze akceptovat ani jako vyděračské divadlo a možná bude nejlepší, když zákaz skutečně bude uveden do života a skončí kolapsem, jaký naše silnice nepamatují. Jestli se chce radní Dolínek tak moc dostat do sněmovny, ať spustí zákaz čtrnáct dní před volbami. To si budou voliči dobře pamatovat.“

Konference o Silničním balíčku

22. června 2017
Martin Felix

 

Dnes 22. června proběhla v pražském hotelu Clarion konference o Silničním balíčku organizovaná Sdružením ČESMAD BOHEMIA za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky a zástupce generálního delegáta IRU v Bruselu Jana Němce.

Návrh sady legislativních úprav evropských pravidel představený Evropskou komisí zásadně komplikuje fungování mezinárodní dopravy nákladní i autobusové. Pokud řidič v cizí zemi stráví více než 3 dny v měsíci, přičemž za den se považuje pobyt delší než 6 hodin, pak se na něj budou vztahovat všechny pracovně právní i mzdové požadavky platné v dané zemi doprovázené zničující administrativní zátěží. Zcela zakázán má být také výkon týdenního odpočinku v kabině vozidla. To je ale v praxi absolutně nerealizovatelné. Silniční balíček tak v současné podobě podporuje ochranářské kroky bohatších států EU, které se snaží ze svých trhů vytlačit východoevropské silniční dopravce. V této podobě je nejen pro české dopravce nepřijatelný, k nutnosti jeho úprav se vyslovili i přítomní političtí reprezentanti České republiky.

Ministr dopravy Dan Ťok konstatoval: „Česká republika se na Radě ministrů dopravy v Lucemburku připojila k prohlášení států střední a východní Evropy (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko). Společně jsme se postavili proti tomu, aby se v dopravě uplatňovala směrnice o vysílání pracovníků, a tedy aby se na dopravce vztahovaly stejné podmínky jako v jiných odvětvích. Omezení pohybu těchto pracovníků by mohlo vést k narušení společného vnitřního trhu a zároveň bude mít dopady na malé a střední podniky. Některé budou nuceny svoji činnost ukončit, a některé budou nuceny přejít do šedé zóny podnikání a stanou se OSVČ a budou obcházet Komisí navržené drakonické předpisy. Věřme, že naši zástupci v Radě EU budou schopni zabránit přijetí opatření, která by poškodila dopravce z České republiky.“

Balíček putuje do Evropského parlamentu a zde se odehraje hlavní souboj o jeho konečnou podobu. Své si k němu jistě řekne i jeho místopředseda Pavel Telička: „Prezentovaný balíček je komplexní a v mnohém přesvědčivý. Nicméně musí se ještě vyhodnotit jeho vyváženost. Návrh lze přirovnat k narozenému dítěti, u něhož musíme teprve zjistit, jestli má stejně vyvinuté nohy a ruce a zda má v pořádku mozek, nebo může v budoucnu kulhat. Je nutné, aby balíček fungoval ve všech svých dimenzích. Tím přispěje k budování jednotného trhu. Jednotný trh je páteří Evropské unie, a proto musí být funkční. Velmi často se setkáváme s tím, že přibývá národních opatření jednotlivých států, což přispívá k roztříštěnosti jednotného trhu s negativními dopady na české podniky. Z tohoto důvodu musí být balíček schválen ještě do konce tohoto mandátu."

Účastníci konference vyjádřili své obavy o budoucnost svého podnikání, kterému se někteří z nich věnují už 27 let. První viceprezident ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer uvedl: „Už nemůžeme mluvit o společném trhu a volném pohybu služeb. Vůbec zde nejde o řidiče, pouze o politiku v západních zemích a o byznys, návrh komise je v tomto velmi pokrytecký!“

Silniční balíček z Bruselu je pro nás nepřijatelný

31. 5. 2017
Martin Felix

Obsah Silničního balíčku, který dnes zveřejnila Evropská komise, bohužel potvrzuje všechny neblahé tendence prosazující se nyní v EU. Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta říká: „Navenek se sice stále mluví o odstraňování bariér, snižování administrativy a jednotné silnější Unii, praktické kroky jsou však zcela opačné. Unii dělí minimálně na dvourychlostní „východ“ a „západ“, vznikají stále nová ochranářská opatření, závratným tempem přibývá administrativních bariér a restrikcí a fakticky je tak omezována volná soutěž a volný pohyb služeb. Ve vývoji silniční dopravy definovaném v Silničním balíčku je tato situace zcela markantní.“

Návrh komplikuje fungování mezinárodní dopravy nákladní i autobusové. Pokud řidič v cizí zemi stráví více než 3 dny v měsíci, přičemž za den se považuje pobyt delší než 6 hodin, pak se na něj budou vztahovat všechny pracovně právní i mzdové požadavky platné v dané zemi doprovázené zničující administrativní zátěží. Tato opatření by měla řešit problém tzv. nomádských řidičů, kteří se svým kamionem pobývají v cizí zemi i několik měsíců a domů se prakticky nevrací. Bohužel ale postihnou nejvíc ty dopravce, kteří dělají tu nejběžnější dopravu a přepravy na dvoustranné bázi, např. z ČR do Německa a zpět. Navíc balíček naprosto ignoruje specifika autobusové dopravy.

Ani v dalších oblastech nejsou teze obsažené v balíčku realistické. V oblasti bezpečnosti silničního provozu své návrhy Komise obhajuje naprosto nepodloženými čísly o „očekávaných“ zlepšeních. Oblast administrativní zátěže je popisována zcela v rozporu se stávající realitou. Návrh vyčísluje údajné stomilionové úspory dopravců, ale tyto „úspory“ počítají ne ze současné praxe, ale ze stavu, co by bylo, kdyby každý stát vyžadoval plnění pravidel pro vysílání obdobně, jako to dnes dělá Francie nebo Rakousko. Naopak balíček zavádí pro dopravce dalších 11 administrativní povinnosti.

Generální tajemní Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř tento dokument hodnotí slovy: „Tušili jsme, že tlak bohatších států Evropské unie vnese do přípravy Silničního balíčku některé momenty, které dopravcům z nověji začleněných chudších států nebudou vyhovovat. Že se ale stane platformou pro rozdělení jednotného evropského trhu a nastolí pravidla, která nás v praxi vrací do doby před naším vstupem do EU, nás šokovalo. Silniční balíček je nutné v otázce vysílání řidičů odmítnout a tuto problematiku nově zpracovat s ohledem na zájmy všech zemí EU, nikoliv pouze těch nejsilnějších.“

 

Drahý experiment: kraje chtějí provozovat autodopravu

30. 5. 2017
Martin Felix

Ústecký kraj schválil založení vlastního autobusového dopravce. Místo profesionálních autodopravců s čtvrtstoletím zkušeností chce nyní kraj sám zajišťovat dopravní obslužnost. Děje se tak po vlně stávek řidičů, která vyústila v navýšení jejich platů.

Ústecký kraj nyní tvrdí, že dopravu zajistí sám a levněji, a to bez jakýchkoliv zkušeností, bez dopravní techniky i bez personálního zabezpečení. Je ovšem velmi troufalé tvrdit, že státní správa dokáže nakoupit stovky autobusů levněji než soukromý dopravce a dokonce s menšími náklady zajistit komplexní službu dopravní obslužnosti po silnici. Kvůli tomuto socialistickému dopravnímu experimentu je velmi pravděpodobné, že Ústecký kraj se jako první dočká podstatně hůře fungující autobusové dopravy, zato o dost dražší.

 

Asociace krajů proti rozšiřování mýta

31. 3. 2017
Martin Felix

I Asociace krajů se přidala ke kritikům vládního záměru rozšířit mýto o 900 kilometrů na silnicích prvních tříd. Je tedy nejvyšší čas, aby vláda přestala prosazovat ekonomický nesmysl, který nemá oporu ani v žádné z vypracovaných studií, a revidovala své politické rozhodnutí. Kraje jsou proti, odborný garant - ministerstvo dopravy je proti, profesní organizace - ČESMAD BOHEMIA, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další jsou také proti. V čím zájmu tedy vláda ono usnesení přijala?

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu dodává: „Tlačit na rozšíření mýta tam, kde bychom jeho provoz museli dotovat z peněz vybraných na dálnicích jen proto, aby do tendru mohli vstoupit uchazeči se satelitní technologií, je proti zájmům daňových poplatníků. Peníze, které zaplatí dopravci a pak jejich zákazníci a občané, by měly sloužit k výstavbě a údržbě naší zanedbané silniční sítě a nikoliv živit dodavatele mýtných systémů."

 

Konference minimální mzda

10.3.2017
Martin Felix

Za účasti asi dvou set majitelů dopravních firem proběhla ve středu v brněnském Bobycentru konference k nejpalčivějšímu celoevropskému problému silniční dopravy: minimální mzdě a dalším ochranářským opatřením štěpícím EU.
Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř pořádání konference zdůvodnil: „Problém minimální mzdy a dalších ochranářských opatření typu zákazu týdenních odpočinků ve vozidle se vyhrocuje. Další a další západoevropské země pod záminkou boje proti sociálnímu dumpingu přijímají ochranářská opatření rušící de facto volný trh v silniční dopravě. Navíc je v současné době v Evropské unii projednávána směrnice o vysílání pracovníků a silniční balíček. Tyto dokumenty mohou celý problém vyřešit, nebo naopak eskalovat."

Revizi směrnice EU o vysílání pracovníků č. 96/71/ES a jejích důsledků pro volný pohyb služeb se ve svém vystoupení věnovala poslankyně Evropského parlamentu za ANO Martina Dlabajová, v této souvislosti prohlásila: „Sektor mezinárodní dopravy je specifický svojí vysokou mobilitou. Řidiči zcela běžně během jedné cesty projedou hned několika zeměmi a nedovedu si představit, jak by měla vypadat pracovní smlouva takového řidiče, která by vyměřovala hned několik rozdílných mezd zároveň. Proto také navrhuji vyjmutí silniční dopravy z působnosti směrnice o vysílání pracovníků." Ve svém vystoupení poukázala na to, kde je hranice mezi sociálním dumpingem a ochranářstvím vlastního trhu: „Nechci pošlapávat práva našich pracovníků. Souhlasím se sociální ochranou a dodržováním standardů, které jsou dle mého nyní nastaveny dobře. Odmítám ale, aby EU zasahovala do sociální a mzdové politiky, kterou mají ve své pravomoci členské země. Tím spíše, aby vědomě omezovala volný pohyb služeb."

Zástupce generálního delegáta IRU při Evropské unii Jan Němec zmínil nejednotnost názorů na změnu poměrů na evropském dopravním trhu mezi jednotlivými asociacemi sdruženými v IRU. Pozice Ministerstva dopravy k uplatňování směrnice o vysílání a k Silničnímu balíčku a aktivity české státní správy okomentoval náměstek ministra dopravy České republiky Ladislav Němec.
Pozici českých dopravců shrnul prezident Sdružení ing. Vladimír Starosta: „Situace dospěla do stavu, kdy není možné stoprocentní vítězství jedné strany. My trváme na tom, že uplatňování směrnice o vysílání pracovníků není vhodné pro silniční dopravu, neboť nepočítá s vysokou mobilitou pracovníků a její uplatňování vykazuje ničivou administrativní zátěž pro silniční dopravce. Na druhou stranu chápeme, že je třeba řešit problém nomádských řidičů, pracujících někdy celé měsíce na území cizího státu bez návratu do domovské země."

I cesta na lyže do Rakouska se prodraží

31.1.2017
Martin Felix

Mysleli jste si, že když pojedete lyžovat do rakouských Alp českým autobusem, tak ušetříte? To se bohužel stává minulostí. Rakousko je dalším státem, který požaduje dodržování směrnice o vysílání pracovníků, tedy vyplácení rakouské minimální mzdy řidičům, a to v nákladní i v autobusové dopravě. Ta je samozřejmě podstatně vyšší než v České republice a společně s jejím vynucováním čeká české dopravce další obrovský nárůst administrativy.
Je nepochybné, že ochranářská opatření skrytá za boj proti sociálnímu dumpingu ohrozí konkurenceschopnost všech silničních dopravců z chudších zemí Evropské unie. Šikana spojená s minimální mzdou v Německu, Francii a nejnověji též v Rakousku a patrně i v Holandsku dopadá nejen na dopravní firmy provozující kamionovou i autobusovou dopravu, ale bohužel ji zaplatí všichni její uživatelé. Nezbývá než se připravit na zvýšení cen i u všech autobusových zájezdů ať již k moři, za poznáním či na hory.

 

cz

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se